Στις 21 Δεκεμβρίου τα οικονομικά μεγέθη της ΔΕΗ για το εννιάμηνο 2017

Στις 21 Δεκεμβρίου τα οικονομικά μεγέθη της ΔΕΗ για το εννιάμηνο 2017
Τα αποτελέσματα του του εννιαμήνου του 2017 θα ανακοινώσει η ΔΕΗ
Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινώσει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. τα βασικά λειτουργικά και οικονομικά της μεγέθη για το εννιάμηνο 2017.

www.worldenergynews.gr

panagiotis