ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 90% της παραγωγής ΑΠΕ Ιουλίου 2017

ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 90% της παραγωγής ΑΠΕ Ιουλίου 2017
Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Ιουλίου θα καταβληθεί και το ποσό που αναλογεί στην επιστροφή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ)
Συνεχίζεται, με νέες εντολές του ΛΑΓΗΕ προς τις τράπεζες, η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2017, οπότε και θα εξοφληθούν 335 πάρκα με πληρωτέο ποσό τιμολογίου έως 97.537,46€ (90% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).
Σημειώνεται ότι μαζί με την εξόφληση του τιμολογίου του Ιουλίου θα καταβληθεί και το ποσό που αναλογεί στην επιστροφή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΜΤΑΕ).

www.worldenergynews.gr

panagiotis