ΔΕΗ: Στην κοινοπραξία FINACITY CORPORATION η διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΔΕΗ: Στην κοινοπραξία FINACITY CORPORATION η διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ η ανάθεση στην κοινοπραξία FINACITY CORPORATION, μετά από διαγωνισμό, του έργου της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της επιχείρησης.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 12 εκατ ευρώ και στην κοινοπραξία FINACITY CORPORATION μετέχουν οι εξής εταιρίες: IBM Hellas Α.Ε., Deutsche Bank London Branch, Estia Business Group, Deloitte Business Solutions, KPMG, Qualco UK, ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. και Ν. Α. Ανδρικόπουλος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία.
Σύμφωνα με τον διαγωνισμό, η κοινοπραξία θα πρέπει:
-Να εκπονήσει αναλυτικό πλάνο υλοποίησης υπηρεσιών
-Να αναπτύξει στρατηγική διαχείρισης οφειλών και να καθορίσει συστηματικές δράσεις διαχείρισής τους
-Να μελετήσει την εξέταση δυνατότητας χρηματοδότησης, τιτλοποίησης απαιτήσεων
-Να σχεδιάσει πλαίσιο υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και να υποστήριξη την υλοποίησή τους
-Να αναλάβει τη διαχείριση επιλεγμένου τμήματος πελατών με ληξιπρόθεσμες οφειλές
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο συμβόλαιο που θα συναφθεί με την κοινοπραξία θα προβλέπεται ότι όποιες ενέργειας θα πρέπει να εγκρίνονται από τη ΔΕΗ.   

www.worldenergynews.gr

panagiotis