Μotor Oil: Στα 26,5 ευρώ αναβαθμίζει την τιμή – στόχο η Credit Suιsse

Μotor Oil: Στα 26,5 ευρώ αναβαθμίζει την τιμή – στόχο η Credit Suιsse
Νέα αναβάθμιση με στόχο νέο ιστορικό υψηλό
Αύξηση της τιμής – στόχου στα 26,5 για την μετοχή της  Μotor Oil δίνει η Credit Suisse εκτιμώντας ότι στην τιμή των 20,5 ευρώ η μετοχή διαπραγματεύεται με ελεύθερες ταμειακές ροές προ μερίσματος στο 10,5% και με μερισματική απόδοση 14% συνολικά.
Ο καθαρός δανεισμός της βρίσκεται, μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2017, στα 290 εκατ. ευρώ οδηγώντας σε σχέση καθαρού χρέους/ LIFO EBITDA χαμηλότερη από το 0,5% με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα του 2017 που είναι το καλύτερο ρεκόρ της εταιρείας.
Για αυτό αυξήθηκε το προμέρισμα στα 0,3 ευρώ ανά μετοχή και υπάρχει εκτίμηση ότι το συνολικό μέρισμα μπορεί να αυξηθεί στο 50% της συνολικής κερδοφορίας.
Εκτιμάται ότι  το μέρισμα ανά μετοχή για το 2017 μπορεί να ανέλθει στο 1,1 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε 5% μερισματική απόδοση και σημαίνει ότι θα διανεμηθεί το 37% των κερδών.
Τα κέρδη ανά μετοχή για το 2017 εκτιμώνται στα 2,94 ευρώ (προσαρμοσμένα), το EBITDA στα 642 εκατ. ευρώ και το προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα στα 326 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 7.
Η αποτίμηση του στόχου των 26,5 ευρώ ανά μετοχή βασίζεται σε μια παρούσα αξία καθαρών ροών (DCF) διαδικασία σε 3 στάδια.
Περιέχει μεταξύ άλλων το EBITDA του μέσου κύκλου και την αποτίμηση στα 1.400 δολάρια/bbl/EDC.

Oι αναλυτικές προβλέψεις της ανάλυσηςwww.worldenergynews.gr

panagiotis