ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί ανεβαίνει η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου - Τα assets και οι προκλήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί ανεβαίνει η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου - Τα assets και οι προκλήσεις
Η βελτίωση στα νούμερα και η επόμενη μέρα
Η μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα δείχνει ότι χτίζει σταδιακά μια κεφαλάιοποίηση που ανεξαρτητοποιείται από την πορεία της αγοράς.
Αυτό συμβάνει διότι η στρατηγική παρουσία του York Capital με ποσοστό 17% βελτιστοποίησε την χρηματοοικονομική λειτουργία και δομή του Ομίλου, αξιοποιώντας τις στρατηγικές συμμετοχές μεγάλων επενδυτών στις επιμέρους θυγατρικές και συμμετοχές, όπως της Gaz de France και της Qatar Petroleum.
Παράλληλα συνέβαλε σημαντικά στην άντληση κεφαλαίων από μεγάλες αμερικάνικες επενδυτικές όπως η Goldman για την επέκταση της Τέρνα Ενεργειακής στις ΗΠΑ.
Η σημερινή κεφαλαιοποίηση της ΓΕΚ Τέρνα στα 446 εκατ ευρώ είναι χαμηλότερη των ιδίων κεφαλαίων που ανέρχονται στο κλείσιμο του α εξαμήνου στα 636 εκατ ευρώ ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν με ρυθμό 31% στα 159 εκατ ευρώ στο α εξάμηνο.
Τούτων δοθέντων η κεφαλαιοποίηση στα τρέχοντα επίπεδα παίζει μόλις 12,7 φορές τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη μόνο του πρώτου εξαμήνου, που αυξήθηκαν κατά 48%.
Συμπερασματικά ο Όμιλος δείχνει για πρώτη φορά μετά από την περίοδο της κρίσης ότι διαθέτει ανοδική κερδοφορία, έλεγχο στα χρηματοοικονομικά και σημαντικές μελλοντικές υπεραξίες από τα ενεργειακά, ανάπτυξη της Τέρνα Ενεργειακής στα 1 GIGAWATT, άδειες για το υποθαλάσσιο καλώδιο διασύνδεσης της  Κρήτης και ανάληψη του έργου του Καστελίου στον κατασκευαστικό τομέα.

Οι προκλήσεις

Παράλληλα με την Protergia και την Elpedison, η θυγατρική ΉΡΩΝ αποτελούν τους BIG 3 που διεκδικούν και τα μεγάλα μερίδια της εσωτερικής αγοράς από την μείωση των πσοστών της ΔΕΗ.
Στον τομέα αυτό, όμως αναμένεται και η νέα στρατηγική που έχει να κάνει με την διαχείριση των τιμών και του ανταγωνισμού μετά την τελευταία δημοπρασία, όπου το κόστος ανέβηκε.
Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσουν οι Θεσμοί την συνέχεια των ΝΟΜΕ αλλά και ποιές πρακτικές θα συνεχίσουν και θα επιβάλλουν για την μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ.
Στην κατεύθυνση αυτή μια ισορροπημένη εξέλιξη της αγοράς θα ενισχύσει τις πηγές κερδοφορίας και ανάπτυξης, όπου οι ισχυροί ιδιώτες θα πάρουν μερίδια της ΔΕΗ.
Αυτό η αγορά ακόμα δεν το έχει προεξοφλήσει, μπορεί όμως να φέρει πρόσθετη κερδοφορία.
Σε κάθε περίπτωση με τα υπάρχοντα δεδομένα η μετοχή αφού σταθεροποιήθηκε στην περιοχή των 4 ευρώ κινείται για να διασπάσει τεχνικά την περιοχή των 4,4.
Τα τρέχοντα δεδομένα δικαιλογούν μια κεφαλαιοποίηση που να ισούται με τα ίδια κεφάλαια (636 εκατ ευρώ), δηλαδή 40% υψηλότερα, που δείχνει ότι σταδιακά μπορεί να επιτευχθεί δοθέντος ότι το επενδυτικό κλίμα για την κεφαλαιαγορά θα εξομαλύνεται.
Θυμίζουμε το υψηλό των 7 ευρώ το 2009 αλλά και των 11 ευρώ το 2007.Από τότε η εταιρία πολλαπλασιάστηκε και εξορθολόγισε την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών διαχείρισης χρηματοοικονομικού κόστους.
Ο στόχος της Τέρνα Ενεργειακή στα 4,9 ευρώ που έχει δώσει η Alpha Finance δείχνει ότι το ποσοστό συμμετοχής της χρήζει περαιτέρω ανατίμησης.
Η έμφαση του Ομίλου στην αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών εξάλλου δεν αποκλείεται να οδηγήσει στην έκδοση ομόλόγου μέχρι το τέλος του 2017, μετά το επιτυχές παράδειγμα τως Ενεργειακής.

www.worldenergynews.gr

panagiotis