ΔΕΗ: Ποιοί συγκροτούν την Fina City Corporartion που αναλαμβάνει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΔΕΗ: Ποιοί συγκροτούν την Fina City Corporartion που αναλαμβάνει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών
Η κοινοπραξία Fina City Corporation, στην οποία μετέχουν τράπεζες, δικηγορικές εταιρίες και οίκοι του εξωτερικού έχει ήδη επιλεγεί από τη ΔΕΗ για να τη βοηθήσει στο έργο αντιμετώπισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που ξεπερνούν τα 2,4 δισ. ευρώ
Σε μια ακόμη κίνηση με στόχο να πιέσει για ρύθμιση των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος, προχώρησε η διοίκηση της ΔΕΗ, αυξάνοντας σε 7,25% το επιτόκιο που θα επιβάλλει στο εξής σε όσες οφειλές βρίσκονται εκτός διακανονισμού.
Ταυτόχρονα για πρώτη φορά επιβάλλει επιτόκιο 6% στις οφειλές του δημοσίου, ενώ διατηρεί στα προηγούμενα επίπεδα το επιτόκιο μόνο των οφειλών που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν σε ρύθμιση.
Η κίνηση αυτή της ΔΕΗ εντάσσεται σε γενικότερη προσπάθεια που για την αντιμετώπιση του βρόγχου των ληξιπρόθεσμων οφειλών που σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 2,4 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό εδώ και μήνες η ΔΕΗ έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την επιλογή συμβούλου, ο οποίος θα αναλάβει τη διαμόρφωση της στρατηγικής για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο μέσα από στοχευμένες πολιτικές όσο και από την τιτλοποίηση απαιτήσεων.
Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιλογή του συμβούλου έχει ήδη γίνει, αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.
Πρόκειται για την κοινοπραξία Fina City Corporation στην οποία συμμετέχουν οι εταιρίες Qualco UK (επικεφαλής του σχήματος, με εμπειρία στη διαχείριση - είσπραξη οφειλών), IBM Hellas, Deutsche Bank London, Estia Business Group, Deloitte Business Solutions, KPMG, Κάπα Research και η Δικηγορική Εταιρία Ανδρικόπουλος.
Η οριστικοποίηση της επιλογής αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.   

Επιτόκια τριών ταχυτήτων  

Σε ότι αφορά τα επιτόκια που θα επιβάλει η ΔΕΗ στις ληξιπρόθεσμες οφειλές πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική απόφαση ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο στις 17 Οκτωβρίου και προβλέπει ότι:  
•    Οι διακανονισμοί χρεών όλων των κατηγοριών των καταναλωτών (νοικοκυριά, επιχειρήσεις) θα συνεχίσουν να επιβαρύνονται με το δικαιοπρακτικό επιτόκιο που είναι 5,25%, όπως συνέβαινε και μέχρι τώρα.
•    Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που βρίσκονται εκτός διακανονισμού θα επιβαρύνονται με επιτόκιο 7,25% το χρόνο.
•    Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της γενικής κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίες (με στοιχεία Αυγούστου 2017) ανέρχονται σε 298,2 εκατ. ευρώ θα επιβαρύνονται με επιτόκιο 6%.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιβολή τόκων στις οφειλές του Δημοσίου αποφασίστηκε σε εφαρμογή Κοινοτικής Οδηγίας του 2011, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο το 2013 με το νόμο 4152.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με υπολογισμούς των αρμοδίων υπηρεσιών της ΔΕΗ, αν η επιβολή τόκων στο Δημόσιο είχε ξεκινήσει το 2013, όταν ψηφίστηκε ο νόμος, η επιχείρηση θα είχε λαμβάνειν επιπλέον 33,9 εκατ. ευρώ από τόκους για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των κρατικών φορέων.
Η απόφαση για επιβολή τόκων στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου θα εφαρμοστεί στην πράξη ύστερα από τρεις μήνες, καθώς το διάστημα αυτό απαιτείται για να καταγραφούν οι παροχές του Δημοσίου και να επιμερισθούν οι οφειλές.

www.worldenergynews.gr