Συμφωνία συνεργασίας της Emerson με την Statoil

Συμφωνία συνεργασίας της Emerson με την Statoil
Η ανακοίνωση είναι η τελευταία σε μια σειρά συνεργασιών μεταξύ της Emerson και της Statoil,  στις οποίες περιλαμβάνονται συμβάσεις υψηλής αξίας σε πολλούς τομείς της Βόρειας Θάλασσαςl.
Η Emerson έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με τη νορβηγική εταιρεία Statoil  για την περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού χαρακτηρισμού και μοντελοποίησης δεξαμενών Roxar RMS.
 Η ανακοίνωση είναι η τελευταία σε μια σειρά συνεργασιών μεταξύ της Emerson και της Statoil,  στις οποίες περιλαμβάνονται συμβάσεις υψηλής αξίας σε πολλούς τομείς της Β'ο ρειας Θάλασσας .  Σύμφωνα με τους όρους της τριετούς συμφωνίας, η Statoil θα μοιραστεί με την Emerson μέρος της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (IP) από την εσωτερική ροή εργασιών της «Fast Model Update» (FMU) που λειτουργεί εντός της Roxar RMS, με στόχο να κάνει και τις δύο ροές ακόμη πιο αποτελεσματικές.
Η συνεργασία θα περιλαμβάνει τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών από διάφορα υπάρχοντα και μελλοντικά εσωτερικά έργα της Statoil στο πλαίσιο της Roxar RMS.
 Οι περιοχές που θα καλυφθούν θα περιλαμβάνουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, τον ποιοτικό έλεγχο (QC) μοντέλων υπόγειων δεξαμενών, τον χειρισμό και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων και τη διαχείριση πληροφοριών.


www.worldenergynews.gr

panagiotis