Στο φυσικό αέριο ποντάρει η ΔΕΗ για να ισοφαρίσει την απώλεια μεριδίων στο ηλεκτρικό ρεύμα

Στο φυσικό αέριο ποντάρει η ΔΕΗ για να ισοφαρίσει την απώλεια μεριδίων στο ηλεκτρικό ρεύμα
Έχει ήδη καταθέσει αίτηση στη ΡΑΕ για την εξασφάλιση άδειας προμήθειας αερίου, ενώ αναζητά στρατηγικό σύμμαχο  
Δυναμική είσοδο στην αγορά του φυσικού αερίου σχεδιάζει η ΔΕΗ, η οποία εντός των επομένων ημερών αναμένεται να προσλάβει σύμβουλο για τον καθορισμό της στρατηγικής της στο συγκεκριμένο τομέα, ενώ έχει ήδη καταθέσει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, αίτηση για την απόκτηση άδειας προμήθειας φυσικού αερίου.
Αυτά ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο γενικός διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης της ΔΕΗ Γιάννης Κοπανάκης παρουσιάζοντας τη στρατηγική της επιχείρησης εν όψει του ριζικού μετασχηματισμού του ενεργειακού τομέα, κατά την ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος της Ελλάδας και της Κύπρου στη ΝΑ Μεσόγειο: Γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις» που διοργάνωσε η Hellenic Association for Energy Economics.      
Όπως είπε ο κ. Κοπανάκης, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας συντελείται αυτή την περίοδο μια κοσμογονία αλλαγών λόγω των πολιτικών της ΕΕ για την απανθρακοποίηση, την αποκέντρωση της παραγωγής και της ψηφιοποίησης των δικτύων.
Στο πλαίσιο αυτό γίνεται στροφή από την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής στην παροχή σύνθετων προϊόντων και υπηρεσιών, με τις μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας να αναθεωρούν το ρόλο και τις δραστηριότητες τους.
Εν όψει αυτών των αλλαγών η ΔΕΗ, όπως είπε ο κ. Κοπανάκης, καλείται επίσης να χάσει σημαντικό μερίδιο στην εσωτερική αγορά, ενώ θέλει να μετατραπεί σε μια εταιρία που θα προσφέρει σύνθετα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες, με ισχυρή εξωστρέφεια στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Προώθηση στρατηγικών συνεργασιών

Προκειμένου να επιτύχει αυτό το στόχο αναζητεί στρατηγικές συμμαχίες με τρίτους που θα πάρουν είτε τη μορφή των κοινοπραξιών, είτε των εταιρικών οχημάτων ειδικού σκοπού.
Έτσι οι τομείς στους οποίους σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί είναι:
•    Το φυσικό αέριο όπου θα επιδιώξει να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική, αλλά και συμμετέχοντας σε επιμέρους projects για τη δημιουργία FSRU, Small Scale LNG αλλά και την εμπορία LNG και CNG. Μάλιστα έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την απόκτηση άδειας προμήθειας φυσικού αερίου.
•    Την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες όπου θα διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς.
•    Την συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπου διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία και θα μπορούσε να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κ. Κοπανάκης έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στην Αφρική και σημείωσε ότι πολύ σύντομα η ΔΕΗ θα έχει σημαντικά επιχειρηματικά νέα στον τομέα αυτό.
•    Την ηλεκτροκίνηση
•    Την παροχή πράσινων ενεργειακών υπηρεσιών σε λιμάνια και πλοία.
•     Τις υπηρεσίες δικτύων για μεταφορά δεδομένων.
•    Τις ΑΠΕ μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε τομείς όπως η γεωθερμία, η βιομάζα, η παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα. Επίσης σχεδιάζει να επενδύσει στην εφαρμογή τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας η οποία αποτελεί εργαλεία για την ταχύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

www.worldenergynews.gr