ΑναζήτησηCommodities are powered by Investing.com

31/08/2017 12:56

Motor Oil: Σχόλια από το α΄ 6μηνο του 2017 - Τι αναμένεται στο β΄ 6μηνο και το μέρισμα του 0,90 ευρώ

H Motor Oil θα διανείμει μέρισμα 0,90 ευρώ για την χρήση 2017
Βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων αναμένει η Motor Oil στο β' 6μηνο του 2017.
Ποια είναι τα βασικά σχόλια από τις επιδόσεις του α΄ 6μήνου.

MOH/EKTIMHΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Για το δεύτερο μισό της τρέχουσας χρήσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας αναμένονται ικανοποιητικά, λαμβάνοντας υπόψη, τη δυνατότητα του Διυλιστηρίου να πραγματοποιεί περιθώρια στο ανώτερο εύρος του κλάδου σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εργασιών, τη μείωση των χρεωστικών τόκων, λόγω αποκλιμάκωσης του τραπεζικού δανεισμού και του μειωμένου επιτοκίου του νέου Ομολογιακού δανείου λήξης 2022 συνεκτιμώντας και το γεγονός ότι η εφάπαξ χρηματοοικονομική επιβάρυνση λόγω της αναχρηματοδότησης των Ομολογιών ύψους Ευρώ 350 εκατ. αποτυπώνεται στα μεγέθη του πρώτου μισού της χρήσης.

ΜΟΗ/Κίνδυνοι συναλλάγματος: Λόγω της χρήσης των διεθνών τιμών platts σε $ ΗΠΑ για αγορές/πωλήσεις πετρελαιοειδών υπάρχει κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα περιθώρια κέρδους της Εταιρίας. Η Εταιρία φροντίζει για την ελαχιστοποίηση των συναλλαγματικών κινδύνων μέσω φυσικών αντισταθμίσεων (physical hedging) κυρίως αντισταθμίζοντας τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόμισμα.

ΜΟΗ/Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του Ομίλου, για την περίοδο 1/1–30/6/2017 και 1/1–30/6/2016 ανέρχονται σε € 3.834 χιλιάδες και € 3.724 χιλιάδες αντίστοιχα. 
Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΜΟΗ / Β’ΤΡΙΜΗΝΟ: Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους 35.794 από 69.333 και ανά μετοχή 0,3300 ευρώ από 0,6300 ευρώ το 2016 β’3μηνο. Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
της μητρικής 868.236 από 821.939 και αποτίμηση 2,1 δισ. ευρώ (P/bv 2,4)… 
O αριθµός απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου ανερχόταν σε 2.153 (30/6/2016: Όμιλος : 2.012 άτομα).

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: Διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2016 ποσού € 99.704.682 (ή ποσού € 0,90 ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2016 ποσό € 22.156.596 (ή ποσό € 0,20 ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ το υπόλοιπο ποσό € 77.548.086 (ή ποσό € 0,70 ανά μετοχή) αναγνωρίστηκε τον Ιούνιο και καταβλήθηκε τον Ιούλιο του 2017.

MOH: Οι ελεύθερες ταμειακές ροές στο 6μηνο εμφανίζουν μία υστέρηση της τάξης του 22% συγκριτικά με το 6μηνο του 2016. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 93,4 εκατ. ευρώ έναντι των 119,6 εκατ. ευρώ…Δεν το είδαμε πουθενά γραμμένο, επομένως το καταθέτουμε στα υπόψη… Αναμφίβολα η χρηματοοικονομική εικόνα της σφύζει υγείας (καμμία σχέση με τα προβληματικά συγκριτικά μαζί της ΕΛΠΕ) αλλά οι παραλείψεις σε ΚΕΥ POINTS είναι ανεπίτρεπτες…

Β.Κ.Παπαθεοδώρου

www.worldenergynews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2017 16:56

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.