Μέρισμα 0,85 ευρώ ανά μετοχή περιμένει για την Motor Oil η UBS το 2016 - Buy με στόχο τα 13,5 ευρώ

Μέρισμα 0,85 ευρώ ανά μετοχή περιμένει για την Motor Oil η UBS το 2016 - Buy με στόχο τα 13,5 ευρώ
Kαλύτερα των εκτιμήσεων της αγοράς κρίνονται τα αποτελέσματα
Iδιαίτερα θετική εμφανίζεται η UBS για την μετοχή Μότορ Οιλ μετά τα αποτελέσματα του 9μήνου δίνοντας σύσταση αγορά και τιμή - στόχο τα  13,50 ευρώ.
Θετικές εκπλήξεις για τους αναλυτές της UBS σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς τα Ebitda του Γ τριμήνου στα 149 εκατ ευρώ έναντι 134,δηλαδή τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων που εμφανίστηκαν υψηλότερα κατά 11%.
Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη Γ τριμήνου κατά 26% στα 76 εκατ ευρώ έναντι εκτιμήσεων στα 60 εκατ.
Παράλληλα ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τριμηνο κατά 138 εκατ. ευρώ στα 424 εκατ,που είναι ο χαμηλότερος της τελευταίας δεκαετίας.
Κατά συνέπεια οι αναλυτές της εκτιμούν ότι η εταιρία θα πετύχει φέτος μια αύξηση κερδοφορίας τέτοια που θα οδηγήσει την αύξηση μερίσματος σε ποσοστό 31% ένανατι της προηγούμενης χρονιάς, οδηγώντας το μέρισμα ανά μετοχή στα 0,85 ευρω έναντι 0,72 ευρώ που ήταν η αρχική εκτίμηση.
Ηδη αποφασίστηκε η διανομή προμερίσματος στα 0,20 ευρώ.
Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (cash flows) εμφανίζονται πολύ υψηλότερες σε σχέση με αυτές που εκτιμούσαν οι αναλυτές στα 217 εκατ ευρώ ένανατι 135.
Η εσωτερική αξία της μετοχής που περοσδιορίζεται από τα assets της εταιρίας αποτιμάται στο κάτω όριο στα 13,4 ευρώ με άνω όριο τα 18 ευρώ,λόγω του ελληνικού ρίσκου.

www.worldenergynews.gr

panagiotis