Πώς επηρεάζονται οι βασικές εξαγωγικές βιομηχανίες από την ισχυροποίηση του δολαρίου

Πώς επηρεάζονται οι βασικές εξαγωγικές βιομηχανίες από την ισχυροποίηση του δολαρίου
Η άνοδος του δολαρίου γενικά ευνοεί τους εξαγωγείς όμως τα δεδομένα έχουν και άλλες παραμέτρους για την τελική αποτίμηση
Η εκλογή του Donald  Trump στη θέση του πρόεδρου των ΗΠΑ έφερε άνοδο στο αμερικανικό  δολάριο έναντι του ευρώ.
Η ενίσχυση του οφείλεται και σε προσδοκίες που διατυπώνονται  από αναλυτές για άνοδο του βασικού επιτοκίου στο δολάριο από την FED .

Ταχεία εκτίναξη του δολαρίου

Η ισοτιμία την Τρίτη 8 Νοεμβρίου ήταν στο 1,1023 δολάρια για να ανέλθει  στο 1,079  δολάρια. 
Η πτώση του ευρώ  έναντι του αμερικανικού δολαρίου έχει θέσει σε εγρήγορση  τις διοικήσεις  των ελληνικών  επιχειρήσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές με το  δολάριο. 
Όμως  το γεγονός αυτό δεν αλλάζει άρδην τα οικονομικά δεδομένα  των  εταιρειών καθώς  οι περισσότερες είχαν  προετοιμασθεί για τις εξελίξεις.
Αντίθετα  όσες  έχουν εμπλακεί σε δάνεια  με βάση το δολάριο η αποπληρωμή τους θα γίνει πιο επώδυνη σε σχέση  με τα παρελθόν.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη «παγίδα» που μπορεί  να έπεσαν ορισμένοι επιχειρηματίες όταν η ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου κυμαίνονταν στο 1,40  δολάρια.  

Μοτορ Οιλ: Hedge στο νόμισμα

Να  σημειωθεί  ότι οι ετήσιες οικονομικές  καταστάσεις εισηγμένων  εταιρειών αναφέρουν τους επενδυτικούς κινδύνους που διατρέχουν  από το  ενδεχόμενο ανόδου του δολαρίου.
Ειδικότερα  η  Μότορ  Όιλ  αναφέρει ότι οι περισσότερες συναλλαγές της εταιρείας, πραγματοποιούνται σε δολάρια  ΗΠΑ, νόμισμα που χρησιμοποιείται διεθνώς στη βιομηχανία πετρελαίου.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία προμηθεύεται αργό πετρέλαιο και τιμολογεί τις χονδρικές πωλήσεις των διυλιστηρίων με βάση τις διεθνείς τιμές που ορίζονται σε δολάρια  ΗΠΑ.
Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας (π.χ. μισθοί  προσωπικού) είναι σε ευρώ.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι  πολιτική της εταιρείας αποτελεί  η ισοσκέλιση των υποχρεώσεων και των  απαιτήσεων σε συνάλλαγμα και σε ευρώ, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η επίπτωση των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών και να υπάρχει μία “φυσική αντιστάθμιση” (natural hedging) του συναλλαγματικού κινδύνου.
Κατά συνέπεια, τα  Καθαρά Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (και αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα)  της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου.
Η εταιρία σύμφωνα με τους αναλυτές θα ανακοινώσει ΕBITDA περί τα 150 - 155 εκατ ευρώ για το Γ τρίμηνο.
Να σημειωθεί ότι το περιθώριο διύλισης ήταν 13 δολάρια  όταν η ισοτιμία  ευρώ  δολαρίου  ήταν στο 1,5300 με αποτέλεσμα  η τιμή του σε ευρώ να διαμορφώνεται  στα 8,5 ευρώ.
Σήμερα  με το περιθώριο στα 9 δολάρια  και τη ισοτιμία στο 1,10 η αποτίμηση σε ευρώ  διαμορφώνεται στα 8,2 ευρώ.
Έτσι η εξίσωση ποιος χάνει και ποιος κερδίζει από την άνοδο του δολαρίου  για την εισηγμένη  έχει  περισσότερο λογιστικό χαρακτήρα ενώ το αποτέλεσμα  θα κριθεί σε βάθος  χρόνου.

Μυτιληναίος: Ηedge στο αλουμίνιο

Ο όμιλος Μυτιληναίου έχει λάβει τα μέτρα του  από την άνοδο  του δολαρίου έναντι του ευρώ καθώς βλέπει θετικά την άνοδο του δολαρίου  συναλλαγματικών ισοτιμιών που προκύπτουν κ. Αυτό το είδος ρίσκου κυρίως προκύπτει από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού.Ο Ομιλος έχει κλειδώσεικαι τις ισοτιμίες του Αλουμινίου δημιοτργώντας προοπτική υψηλής κερδοφορίας για το 2017.

Τιτάν:Ευνοείται από τις ΗΠΑ

Όμως άμεσα  κέρδη  αναμένεται να προκύψουν  για τον όμιλο  Τιτάν καθώς η αμερικανική αγορά αποτελεί τον κύριο  μοχλό  ανάπτυξης για τον Όμιλο.
Η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων τροφοδοτεί τη ζήτηση για δομικά υλικά, ιδιαίτερα στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες.
Συνολικά, το 2015 ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 45% και ανήλθε σε €679,8 εκ. (19% αύξηση σε $), ενώ τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €100,8 εκ., έναντι 46,5 εκ. το 2014.
Πρόβλημα για τον ομιλο η Αίγυπτος.

Υποτιμάται το γουάν

Ωστόσο  το κλειδί των  εξελίξεων  κρύβεται  στη ισοτιμία  γουάν έναντι του  δολαρίου. 
Η ισοτιμία είναι 1 δολάριο  προς  6,86  γουάν όταν την περασμένη εβδομάδα  ήταν στα 6,78 γουάν. 
Να σημειωθεί  ότι από τις αρχές του έτους μέχρι  σήμερα  το γουάν έχει υποτιμηθεί  5,72%  έναντι του δολαρίου. 
Οι  ελληνικές  επιχειρήσεις που  συναλλάσσονται  με την Κίνα και τα προϊόντα  τιμολογούνται σε  δολάρια  ΗΠΑ  δεν υπάρχουν επιπτώσεις.
Αναλυτές εκτιμούν ότι το δολάριο  θα βρει την ισορροπία  του έναντι του ευρώ  καθώς  η άνοδος  του δολαρίου δεν ευνοεί την εξαγωγή  προϊόντων από τις  ΗΠΑ.

 Πρώτη δημοσίευση  01:48

Νίκος Θεοδωρόπουλος ntheo@bankingnews.gr


www.worldenergynews.grpanagiotis