Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις έργων ηλεκτρικής ενέργειας για ένταξη στη λίστα PCI

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις έργων ηλεκτρικής ενέργειας για ένταξη στη λίστα PCI

H ένταξη στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος εξασφαλίζει την πρόσβαση των projects σε προγράμματα κοινοτικής χρηματοδότησης

Στις 15 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή στην Ε.Ε. των project ηλεκτρικής ενέργειας που διεκδικούν την ένταξή τους στη λίστα με τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI).
Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα απευθύνει αντίστοιχη πρόσκληση και για τα άλλα ενεργειακά έργα προτεραιότητας όπως οι  διασυνοριακοί αγωγοί αερίου, τα έξυπνα δίκτυα, το διασυνοριακό δίκτυο διοξειδίου του άνθρακα και το πετρέλαιο.
Στη λίστα των έργων PCI, η οποία ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, έχουν ενταχθεί μεγάλα project ελληνικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα στον τομέα του ηλεκτρισμού ο Euroasia Interconnector, δηλαδή η ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης – Αττικής και για τα τρία βασικά της τμήματα, το Ισραήλ - Κύπρος (Hadera - Κοφινού), το Κύπρος - Κρήτη και το Κρήτη (Κορακιά - Αττική).
Επίσης έργα ελληνικού ενδιαφέροντος όπως οι αγωγοί ΤΑΡ και IGB (Ελλάδας - Βουλγαρίας) έχουν επίσης ενταχθεί και στη λίστα PCI για τις υποδομές φυσικού αερίου.
Το τελευταίο αυτό σκέλος της διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης – Αττικής, δηλαδή η μεγάλη διασύνδεση Κρήτης – Αττικής που προωθεί ο ΑΔΜΗΕ, ήταν αυτό που απασχόλησε έντονα τη δημοσιότητα τους τελευταίους μήνες, λόγω της διαφωνίας για το μετοχικό σχήμα και άλλες τεχνικές παραμέτρους μεταξύ του ελληνικού διαχειριστή και του Euroasia Interconnector.
Στο θέμα παρενέβη και η Κομισιόν και πρόσφατα συμφωνήθηκε μια κοινή συνισταμένη για να προχωρήσει το έργο μέσω της εταιρίας ειδικού σκοπού που έχει ιδρύσει ο ΑΔΜΗΕ και στην οποία έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ο Euroasia Interconnector.
Στη λίστα των έργων ηλεκτρισμού Κοινού Ενδιαφέροντος από ελληνικής πλευράς, είναι ακόμα ενταγμένη η γραμμή διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας (Νέα Σάντα - Maritza East).
Σύμφωνα με τον Κανονισμό για τις διευρωπαϊκές  ενεργειακές υποδομές (347/2013), τα υποψήφια προς ένταξη project ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να έχουν προηγουμένως ενταχθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύων (TYNDP) του ENTSO-E, του φορέα των Ευρωπαίων Διαχειριστών Ηλεκτρισμού.
Πέραν της ταχείας αδειοδότησης και της απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών που σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για τους επενδυτές, η ένταξη στα έργα PCI δίνει πρόσβαση σε  χρηματοδότηση από το πρόγραμμα CEF (Connecting Europe Facility), συνολικού προϋπολογισμού 5,35 δισ. ευρώ, καθώς και από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο για την προώθηση των υποδομών στην Ενέργεια, τις Μεταφορές και τις Ψηφιακές Υποδομές, προϋπολογισμού 30 δις. ευρώ για την περίοδο 2014 - 2020.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη είναι το προτεινόμενο έργο να συμβάλει στη διασύνδεση των ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθεί τους στόχους της ΕΕ για την Ενέργεια και το Κλίμα.

www.worldenergynews.gr