Μονάδα νέας τεχνολογίας ptg για μετασχηματισμό ΑΠΕ σε άεριο στην Γερμανία

Μονάδα νέας τεχνολογίας ptg για μετασχηματισμό ΑΠΕ σε άεριο στην Γερμανία

Ποιές είναι οι 3 εταιρίες που ετοιμάζουν την κοινή επένδυση στην κοιλάδα του Ρουρ

Το εργοστάσιο στην Κάτω Σαξονία θα καταστεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία (ptg) και θα συνδεθεί με το δίκτυο σε στάδια από το 2022
Οι γερμανικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, TenneT, Thyssengas και Gasunie Deutschland, ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να κατασκευάσουν μια πρώτη μονάδα παραγωγής 100 MW για να μετατρέψουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε φυσικό αέριο για βιομηχανική χρήση στην περιοχή Ρουρ.
Το εργοστάσιο στην Κάτω Σαξονία θα είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία- ptg - και θα συνδεθεί με το δίκτυο σε στάδια από το 2022, ανέφεραν οι εταιρείες στην ανακοίνωση την Τρίτη 16/10/2018 αλλά δεν δημοσιοποίησαν το ύψος της εκτιμώμενης επένδυσης.
Δεδομένου ότι η Γερμανία έχει θέσει ως στόχο, σχεδόν το διπλασιασμό του μεριδίου της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, στο 65% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων προσπαθούν να αναπτύξουν εγκαταστάσεις ptg και άλλες τεχνολογίες.
Το Ptg αιολική ενέργεια ή ηλιακή ενέργεια μέσω του νερού για να το χωρίσει σε οξυγόνο και υδρογόνο, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο μεταφοράς ή να τροφοδοτηθεί σε ηλεκτρικά δίκτυα.
"Οι εταίροι αποσκοπούν στη δημιουργία συνολικών δεσμών μεταξύ των τομέων της ενέργειας, των μεταφορών και της βιομηχανίας", επεσήμαναν οι τρεις εταιρείες.
"Η πράσινη ενέργεια που μετατρέπεται σε φυσικό αέριο θα μεταφερθεί στη βιομηχανική περιοχή Ρουρ, αλλά θα προμηθεύσει σταθμούς υδρογόνου και θα μπορεί να αποθηκευτεί σε υπόγεια σπήλαια για βιομηχανική χρήση", ανέφεραν.
Το γερμανικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας Amprion και το κορυφαίο δίκτυο φυσικού αερίου Open Grid Europe (OGE) είχαν δηλώσει το καλοκαίρι ότι είχαν επίσης την πρόθεση να κατασκευάσουν μονάδες παραγωγής ptg με δυναμικότητα από 50 έως 100 MW.
Το Utility Uniper έχει ήδη ξεκινήσει, σε μικρή κλίμακα, στο επόμενο βήμα της τεχνολογίας ptg.
Αυτό συνεπάγεται την μετατροπή του υδρογόνου σε αέριο μεθανίου που είναι πανομοιότυπο στις ποιότητές του με το φυσικό αέριο που εξορύσσεται από αποθέσεις ορυκτών καυσίμων.


www.worldenergynews.gr


panagiotis