Πλαφόν στις ποσότητες ρεύματος που εξάγονται με τις τιμές των δημοπρασιών ΝΟΜΕ εισηγείται η ΕΧΕ

Πλαφόν στις ποσότητες ρεύματος που εξάγονται με τις τιμές των δημοπρασιών ΝΟΜΕ εισηγείται η ΕΧΕ

Όσες εξαγόμενες ποσότητες υπερβαίνουν το όριο που έχει θεσπιστεί, οι προμηθευτές και trader θα καλούνται να τις αποπληρώσουν με την Οριακή Τιμή Συστήματος

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (12/10) στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ εισήγηση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) για την επιβολή ενός νέου μέτρου περιορισμού των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.
Η εισήγηση ακολουθεί μία διαφορετική λογική από τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί έως σήμερα, αφού δεν θέτει φραγμό στις ποσότητες που μπορούν να εξαχθούν.
Ωστόσο, θεσπίζει ένα όριο για τις ποσότητες που θα μπορούν να διατεθούν στο εξωτερικό με τις τιμές με τις οποίες αποκτήθηκαν μέσω των δημοπρασιών.
Όσες εξαγόμενες ποσότητες υπερβαίνουν αυτό το όριο, οι προμηθευτές και trader θα καλούνται να τις αποπληρώσουν με την Οριακή Τιμή Συστήματος, και όχι με τα ποσά με τα οποία τις κατακύρωσαν στις δημοπρασίες.
Για τον καθορισμό του σχετικού ορίου, η λογική της ΕΧΕ είναι πως ο τρόπος διάθεσης θα πρέπει να ακολουθεί το ποσοστό των εξαγωγών σε σχέση με την εγχώρια κατανάλωση, το οποίο διέπει το σύνολο της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς.
Έτσι, ανά μήνα θα υπολογίζεται το πηλίκο των εξαγωγών προς τις δηλώσεις φορτίου στον ΗΕΠ.
Αν αυτό προκύψει π.χ. 10%, τότε τον επόμενο μήνα όλοι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εξάγουν μέχρι το 5% του δικού τους φορτίου με τιμές ΝΟΜΕ.
Για τις υπόλοιπες εξαχθείσες ποσότητες, κάθε συμμετέχων θα χρεώνεται (μέσω της συμπληρωματικής εκκαθάρισης) με την Οριακή Τιμή Συστήματος.

www.worldenergynews.gr