Ναυάγιο Little Seyma: Ενώ το Λιμενικό μιλά για ρύπανση, τα απόβλητα μεταφέρονται ως φορτίο

Ναυάγιο Little Seyma: Ενώ το Λιμενικό μιλά για ρύπανση, τα απόβλητα μεταφέρονται ως φορτίο
Το έντυπο σήμα της Λιμενικής Αρχής που προσδιορίζει το φορτίο ως ρύπανση
Διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του φορτίου του πλοίου Little Seyma, με το έντυπο σήμα του λιμεναρχείου Μυκόνου να χαρακτηρίζει ότι «Τυχόν απόρριψή του στη θάλασσα συνιστά ρύπανση σύμφωνα με Α.1Ρ.ΙΔ και σχετικού δεδομένου ότι εν θέματι Φ/Γ προσάραξε σε περιοχή Natura 2000».
Πρόκειται δηλαδή για απόβλητα που μεταφέρθηκαν ως φορτίο με το πλοίο Μαριάννα ΧΧ από την περιοχή της Μυκόνου στην Ελευσίνα. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί ενω η Λιμενική Αρχή με το παρακάτω έντυπο σήμα αναφέρει ότι το φορτίο συνιστά ρύπανση, δεν τηρούνται οι διατάξεις και αρχές για τη διαχείρηση των συγκεκριμένων αποβλήτων.
Η ΔΑΛ και ο διοικητής της Δ. Μπακόπουλος γνωρίζουν το ζήτημα; Και τι έχουν να πουν πάνω στην εφαρμογή των νομοθετημένων διαδικασιών για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος;

Το έντυπο σήμα
www.worldenergynews.gr