Ην. Βασίλειο: Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της HSBC θα επενδύσει 250 εκατ. λίρες στην αιολική και ηλιακή ενέργεια

Ην. Βασίλειο: Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της HSBC θα επενδύσει 250 εκατ. λίρες στην αιολική και ηλιακή ενέργεια

Δεν έχει ακόμη επιλέξει τις εξαγορές, αλλά έχει ως στόχο να αποκτήσει ένα χαρτοφυλάκιο παραγωγής αΑΠΕ που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει σπίτια σε μια περιοχή ισοδύναμη με το μέγεθος της Οξφόρδης

Το HSBC UK Pension Scheme θα επενδύσει 250 εκατομμύρια λίρες (328 εκατομμύρια δολάρια) σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βρετανία, και συγκεκριμένα σε ηλιακά και αιολικά πάρκα, ανακοίνωσε την Τρίτη 16/10/2018.
Το HSBC UK Pension Scheme είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Βρετανίας, με 190.000 μέλη.
Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της "Πράσινης εβδομάδας" της κυβέρνησης, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της ανάπτυξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα θα αποκτήσει ηλιακές εγκαταστάσεις και αιολικά πάρκα από προγραμματιστές στη Βρετανία.
Δεν έχει ακόμη επιλέξει αυτές τις εξαγορές, αλλά έχει ως στόχο να αποκτήσει ένα χαρτοφυλάκιο παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει σπίτια σε μια περιοχή ισοδύναμη με το μέγεθος της Οξφόρδης.
Η ανανεώσιμη ενέργεια παρέχει περίπου το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας της Βρετανίας.
"Η υποδομή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να προσφέρει ελκυστικές αναπροσαρμογές του κινδύνου για τους επενδυτές που αναζητούν προβλέψιμες ταμειακές ροές που προέρχονται από ακίνητα μακροπρόθεσμα", ανέφερε σε δήλωσή του ο Russell Picot, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της HSBC Bank Pension Trust (UK) Ltd.
"Τα επενδυτικά χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τον πληθωρισμό, όπως αυτά είναι κατάλληλα για την παροχή των απαιτούμενων εσόδων για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων συνταξιοδοτικών μας υποχρεώσεων", πρόσθεσε.www.worldenergynews.gr


Eleni Α