Στην κερδοφορία επέστρεψαν οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών το 2015

Στην κερδοφορία επέστρεψαν οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών το 2015
Στα 5,6 δισ η φορολογία στα καύσιμα πέρυσι
Στο φάσμα της κερδοφορίας εισήλθε το 2015 ο τομέας εμπορίας πετρελαιοειδών μετά από πέντε χρόνια ζημιών, συνολικού ύψους 224 εκατ ευρώ, αλλά και απωλειών σε θέσεις εργασίας.
Τα ανωτέρω προκύπτουν από έρευνα της Hellas List, που βρίσκεται σε εξέλιξη, και σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία 18 εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών μετέτρεψαν τις (συνολικές) ζημιές των 6,6 εκατ ευρώ σε κέρδη ύψους 23,7 εκατ.
Αν και σύμφωνα με την εταιρεία που πραγματοποιεί την έρευνα, λείπουν από το δείγμα κάποιες εταιρείες, εντούτοις από τα οικονομικά αποτελέσματα των σημαντικότερων εταιρειών του κλάδου προκύπτει ότι περνά σε κερδοφορία.
Με βάση τις 18 εταιρείες που εξετάζονται, ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 8,76%, φτάνοντας στα 8,7 δισ ευρώ, τα συνολικά μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 18,54% (από 433,7 εκατ το 2014 διαμορφώθηκαν σε 514,1 εκατ το 2015), τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 22,71% (από 518,5 εκατ το 2014 σε 636,2 εκατ το 2015) και οι συνολικές υποχρεώσεις παρέμειναν περίπου σταθερές στο επίπεδο των 1,4 δισ ευρώ.
Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια αν και βελτιωμένη παραμένει δυσμενής.

Επιβαρύνσεις αγοράς
Στις ισχυρές πιέσεις που έχει δεχθεί η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών λόγω κυρίως της ύφεσης της οικονομίας και των διακυμάνσεων στο επίπεδο των τιμών, αποδίδεται και η μείωση των πωλήσεων που την περίοδο 2008-2015 έφτασε σωρευτικά σε 37%.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην φορολογική επιβάρυνση των πετρελαιοειδών, καθώς τα συνολικά έσοδα από τους έμμεσους φόρους διαμορφώθηκαν σε περίπου 5,6 δισ, ποσό που αποτελεί σημαντικό ποσοστό των συνολικών εσόδων του δημοσίου (11,8% το 2015).
Σημαντική επίπτωση στις τιμές και κατ’ επέκταση στην αγορά είχαν οι δραστικές αυξήσεις στους συντελεστές ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, που αναμένεται να διευρυνθεί αφού νέες αυξήσεις εφαρμόζονται από τον Οκτώβριο και θα εφαρμοστούν το Ιανουάριο 2017.
Η συνολική φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα είναι υψηλή με τον συντελεστή ΕΦΚ στη βενζίνη να είναι δυσανάλογα υψηλός έναντι άλλων χωρών με αντίστοιχο κατά κεφαλή ΑΕΠ.
Συγχρόνως, έχει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των τιμών στην αντλία: στις βενζίνες στην Ελλάδα το ποσοστό φόρου (ΕΦΚ και ΦΠΑ) επί των τελικών τιμών ανά προϊόν (μ.ο. Ιαν.-Αυγ. 2016), είναι 68,3% όταν στην ΕΕ είναι 66,2%, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα είναι 51,1% όταν στην ΕΕ είναι 32,1%.
Εκτιμάται ότι οι μέσες τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης θα αυξηθούν κατά περίπου 4, 10 και 6,5 λεπτά ανά λίτρο, σε σχέση με την περίπτωση της μη αύξησης των φόρων.
Η συρρίκνωση αυτή της αγοράς επηρέασε δυσμενώς τα αποτελέσματα και την απασχόληση των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ενώ το 2008 οι εταιρείες απασχολούσαν 2.740 εργαζόμενους, το 2015 έφτασαν να απασχολούν 1.991 εργαζόμενους.

Εταιρείες
Σε επίπεδο εταιρειών, στην πρώτη θέση, βάσει τζίρου, των εταιρειών του κλάδου βρέθηκε η Coral AE (πρώην Shell Hellas AE) του ομίλου επιχειρήσεων Βαρδινογιάννη -που ως γνωστόν πέρα από το δίκτυο της Shell ελέγχει και το δίκτυο πρατηρίων της Avin. Το 2015 η επιχείρηση διαχειρίστηκε τζίρο της τάξεως του 1,6 δισ, που ήταν μειωμένος 3,82% έναντι του 2014, ενώ μείωσε κατά 41,7% την κερδοφορία της, που ωστόσο διαμορφώθηκε σε 4,3 δισ ευρώ.
Στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ΕΚΟ, του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων, με τζίρο 1,384 δισ, ενώ μετέτρεψε τις ζημιές του 2014 σε κέρδη 16,9 εκατ το 2015.
Αύξησε τα ίδια κεφάλαια κατά 12% ενώ μείωσε τις υποχρεώσεις της κατά 11% καθιστώντας περισσότερο υγιή την σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια.
Ιδιαίτερα θετική εμφανίζεται η πορεία της Elin Oil, που βρίσκεται στην τρίτη θέση, με αύξηση πωλήσεων κατά 6,7% υπερβαίνοντας το 2015 το 1 δισ, ενώ αύξησε τα κέρδη της από 1,4 εκατ ευρώ το 2014 σε 4,2 εκατ το 2015.
Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η Aegean Oil, με κύκλο εργασιών 740 εκατ το 2015.
Στην αμέσως επόμενη θέση τοποθετείται η Revoil με κύκλο εργασιών της τάξεως των 650 εκατ, που κατόρθωσε να μετατρέψει τις ζημιές του 2014 σε κέρδη το επόμενο έτος.
Έτσι, στο διάστημα αυτό η μητρική Revoil ενίσχυση το μερίδιο αγοράς κατά 1% έναντι με το προηγούμενο εξάμηνο, ανεβάζοντας την συνολική της θέση σε πάνω από 10% της αγοράς.
Η εταιρεία Ελληνικά Καύσιμα ΑΕ που ελέγχει το δίκτυο πρατηρίων ΒΡ βρέθηκε στην έκτη θέση σε επίπεδο πωλήσεων, που έφτασαν σε 475 εκατ ευρώ.
Ωστόσο εμφάνισε ζημιές της τάξεως των 35 εκατ ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε η εταιρεία απορροφήθηκε οργανωτικά πλέον από τον όμιλο ΕΚΟ.
Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται οι εταιρείες Ερμής, ΕΚΟ Καλυψώ, Μυρτέα, Shell & MOH Αεροπορικών Καυσίμων, ΒΡ Ελληνική, ΣΕΚΑ, Kaoil κλπ.
Σημαντικές τέλος θεωρούνται οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης που καταβάλει η διοίκηση της ΕΤΕΚΑ, που πρωταγωνιστεί στον χώρο του bunkering, εφοδιάζει με πετρέλαιο θέρμανσης τα ελληνικά νοικοκυριά, διαθέτει 210 πρατήρια καυσίμων πανελλαδικά και πλήρη σειρά λιπαντικών.

www.worldenergynews.gr

panagiotis