Αυξάνεται η δυναμικότητα εισαγωγής φυσικού αερίου από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα από Οκτώβριο 2016

Αυξάνεται η δυναμικότητα εισαγωγής φυσικού αερίου από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα από Οκτώβριο 2016
Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρώτη εισαγωγή αερίου από  τρίτο προμηθευτή από τα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, από την M+M Gas, εταιρία των ομίλων Μυτιληναίου και Μοtor Oil.
Ένα ακόμη βήμα για το άνοιγμα των εισαγωγών φυσικού αερίου από τρίτους προμηθευτές αναμένεται να γίνει τον Οκτώβριο του 2016, μέσω της αύξησης του δυναμικού μεταφοράς αερίου που θα μπορούν να κλείνουν ιδιώτες προμηθευτές στον κεντρικό αγωγού αερίου του ΔΕΣΦΑ.
Η απελευθέρωση της εισαγωγής αερίου από τρίτους  προμηθευτές  στο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ με  σημείο εισόδου στο Σιδηρόκατρο έρχεται σε εφαρμογή των νέων κωδίκων της CAM (Capacity Allocation Mechanism- Μηχανισμός Κατανομής Μεταφορικού Δυναμικού), στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου.
Ο ΔΕΣΦΑ που έχει προχωρήσει ήδη  σε συμφωνία διαχείρισης της διασυνοριακής διασύνδεσης με την Bulgartransgas, προγραμματίζει τη διεξαγωγή ειδικής ημερίδας για την ενημέρωση των παικτών της αγοράς όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας RBP.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η πρώτη εισαγωγή αερίου από  τρίτο προμηθευτή από τα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, από την M+M Gas, εταιρία των ομίλων Μυτιληναίου και Μοtor Oil.

www.worldenergynews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος