Οι προσπάθειες του Trump για την αναβίωση της βιομηχανίας του άνθρακα - Τι δείχνουν οι τάσεις της αγοράς

Οι προσπάθειες του Trump για την αναβίωση της βιομηχανίας του άνθρακα - Τι δείχνουν οι τάσεις της αγοράς
Οι τρέχουσες τροχιές και μερικές μελέτες δείχνουν ότι μια περαιτέρω επιδείνωση της βιομηχανίας άνθρακα των ΗΠΑ είναι αναπόφευκτη παρά τις προσπάθειες που αφιερώνει η διοίκηση του Trump
Η βιομηχανία άνθρακα των ΗΠΑ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία των ΗΠΑ το 2016, ειδικά όταν ο Donald Trump υποσχέθηκε να αναστρέψει την πτώση και να επιφέρει μια αναγέννηση στον κλάδο να σταθεί και πάλι στα πόδια του.
Για την αναβίωση της βιομηχανίας άνθρακα, ο Πρόεδρος Trump υπέγραψε μια εκτελεστική εντολή στις 28 Μαρτίου 2017 για να ακυρώσει τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και οδηγίες της κυβέρνησης Obama.
Οι τρέχουσες τροχιές και μερικές μελέτες δείχνουν ότι μια περαιτέρω επιδείνωση της βιομηχανίας άνθρακα των ΗΠΑ είναι αναπόφευκτη παρά τις προσπάθειες που αφιερώνει η διοίκηση του Trump.
Η παρακμή ωστόσο του άνθρακα έχει αρκετές αιτίες που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση.
Ειδικότερα, ο αυξημένος ανταγωνισμός του φθηνότερου φυσικού αερίου, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αύξηση των περιβαλλοντικών κανονισμών έχουν συμβάλει στη συρρίκνωση της βιομηχανίας εδώ και πολλά χρόνια.
Οι τρέχουσες τροχιές υποδηλώνουν ότι η βιομηχανία άνθρακα των ΗΠΑ δεν είναι πιθανό να ανακτήσει τις ένδοξες μέρες της.
Ένας άλλος λόγος για τη δραματική πτώση της κατανάλωσης άνθρακα τα τελευταία χρόνια ήταν η κίνηση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας προς τους ανανεώσιμους πόρους.
Η φθηνότερη ανανεώσιμη ενέργεια άνοιξε το δρόμο για δραματική αύξηση της καθαρής παραγωγής ενέργειας.
Η σημαντική μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά της.
Τέλος, γίνεται αντιληπτό από την εκτενή ανάλυση του anadolu ότι οι ένδοξες μέρες του άνθρακα θα μείνουν στην ιστορία καθώς στο κάδρο της παγκόσμιας αγοράς έχουν μπει οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

www.worldenergynews.gr

panagiotis