Παράταση αδειών Εγκατάστασης και Προσφορών Σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Παράταση αδειών Εγκατάστασης και Προσφορών Σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
«Όλες οι παρατάσεις δόθηκαν για το σύνολο των έργων, καθιστώντας ευκολότερη και περισσότερο διάφανη τη διαδικασία αδειοδότησής τους» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση
Την παράταση ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τις άδειες εκτέλεσης έργων υδατικών πόρων ΜΗΥΕ, ανακοίνωσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων.
«O Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων, με αφορμή την τρέχουσα επικαιρότητα, στηρίζει την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενσωμάτωση του Άρθρου 132 «Διάρκεια ισχύος Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών» στο Νόμο «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος», που ψηφίσθηκε στις 18.10.2017 από τη Βουλή των Ελλήνων.
Σύμφωνα με το Άρθρο 132, παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και των αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών για χρονικό διάστημα 4 μηνών μετά την υπογραφή της Υ.Α., σύμφωνα με την οποία τελικά θα καθορισθούν όλες οι κατηγορίες των έργων ΑΠΕ που υποχρεούνται να συμμετέχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία (διαγωνισμούς) και αναμένεται να υπογραφεί.
Έτσι, μειώνεται σημαντικά η αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί στους επενδυτές των έργων ΑΠΕ ως προς το χρόνο αδειοδότησης, ωρίμανσης και κατασκευής των έργων τους.
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε, ότι όλες οι παρατάσεις δόθηκαν για το σύνολο των έργων, καθιστώντας ευκολότερη και περισσότερο διάφανη τη διαδικασία αδειοδότησής τους,  όπως επίσης και ότι η ενσωμάτωση της ειδικότερης διάταξης για τις άδειες εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων είναι αποτέλεσμα της συνεχούς παρακολούθησης και οχλήσεων του «ΕΣΜΥΕ» επί του συγκεκριμένου θέματος».

www.worldebnergynews.gr

panagiotis