Ανανεώθηκε για τα επόμενα δέκα χρόνια η περιβαλλοντική άδεια των Μελίτη Ι και ΙΙ

Ανανεώθηκε για τα επόμενα δέκα χρόνια η περιβαλλοντική άδεια των Μελίτη Ι και ΙΙ

Η ανανέωση της ΑΕΠΟ αφορά και τη σχεδιαζόμενη νέα μονάδα Μελίτη ΙΙ, για την κατασκευή της οποίας έχει ήδη εκδοθεί άδεια

Στην ανανέωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατασκευής και λειτουργίας του Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Μελίτη στη Φλώρινα, η οποία είχε εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 1998, προχώρησε χθες (4/6) το ΥΠΕΝ.
Όπως και η αρχική απόφαση, έτσι και η ανανέωσή της καλύπτει τόσο την υφιστάμενη λιγνιτική μονάδα (Μελίτη Ι), όσο και τη σχεδιαζόμενη νέα μονάδα (Μελίτη ΙΙ), για την κατασκευή της οποίας έχει ήδη εκδοθεί άδεια.
Επίσης, η νέα απόφαση έχει 10ετή διάρκεια ισχύος, υπό την προϋπόθεση πως δεν θα υπάρξει ουσιώδης μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε.
Η ανανέωση της ΑΕΠΟ έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τη δημοσίευση από τη ΔΕΗ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της επιχείρησης, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο ΑΗΣ Μελίτη.
Λιγνιτικό δυναμικό το οποίο όπως είναι φυσικό δεν θα πρέπει να έχει καμία αδειοδοτική εκκρεμότητα, για να μπορέσει να προσελκύσει το ενδιαφέρον υποψήφιων επενδυτών.
Εξάλλου, όπως περιγράφεται χαρακτηριστικά στον νόμο για την αποεπένδυση του εν λόγω χαρτοφυλακίου, όλες οι αρμόδιες διοικητικές και ανεξάρτητες αρχές θα πρέπει να εκδώσουν, τροποποιήσουν ή παρατείνουν κάθε απαραίτητη άδεια για τη λειτουργία των μονάδων έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Απόφαση βάσει της παλαιάς ΜΠΕ

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η καινούρια απόφαση βασίζεται στην ίδια Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων (ΜΠΕ) με την οποία εκδόθηκε η ανάλογη ΚΥΑ τον Σεπτέμβριο του 1998.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε αυτήν, «δεν απαιτείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
για την ανανέωση της υπ’ αρ. 67596/23-9-98  Κοινής Υπουργικής Απόφασης επειδή: α) από τα αναφερόμενα στοιχεία/δεδομένα στον υποβληθέντα αρχικό φάκελο αλλά και στον εν συνεχεία επικαιροποιημένο δεν επέρχονται ουσιαστικές μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία του ΑΗΣ Μελίτης
(Μονάδα Ι) και στον σχεδιασμό της μελλοντικής Μονάδας ΙΙ, β) ο εν λόγω ΑΗΣ εξ’ αιτίας  της  ένταξης  του  στο  ΜΕΣΜΕ  είναι  υποχρεωμένος  να  τηρεί  τα  όρια/στόχους  του (Μονάδα Ι)».
Πάντως, σε επιστολή της η WWF προς τους βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου για την πώληση του λιγνιτικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ, είχε μιλήσει για «διαφαινόμενο αδειοδοτικό αδιεξόδο» από το γεγονός ότι οι αρχικές άδειες έχουν ήδη παραταθεί για χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα της δεκαετίας, ενώ βασίζονται σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχουν εκπονηθεί δύο και τρεις δεκαετίες πριν, όταν οι συνθήκες, νομικές και περιβαλλοντικές ήταν εντελώς διαφορετικές. 
«Το διαφαινόμενο αδιέξοδο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο με την εκπόνηση νέων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση περιβαλλοντικών όρων με βάση αυτές. Προφανώς σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να ληφθούν υπόψη τα νέα όρια εκπομπών και να υιοθετηθούν οι πραγματικά βέλτιστες και πλέον σύγχρονες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες για τη μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων», αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

www.worldenergynews.gr