Η ΕΕ επιδιώκει μείωση κατά 30% των εκπομπών CO2 από τα φορτηγά μέχρι το 2030

Η ΕΕ επιδιώκει μείωση κατά 30% των εκπομπών CO2 από τα φορτηγά μέχρι το 2030
Η Επιτροπή θα εισαγάγει ένα σύστημα κινήτρων για την επιβράβευση των κατασκευαστών που επενδύουν περισσότερο σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα
Η Ευρωπαϊκής Επιτροπή θα προτείνει τουλάχιστον 30% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα φορτηγά μέχρι το 2030, καθώς επιδιώκει να μειώσει τις εκπομπές αερίων.
Ο στόχος θα είναι το πρώτο πρότυπο εκπομπών CO2 για τα φορτηγά στην ΕΕ, το οποίο δεν έχει όρια και  αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο των εκπομπών που σχετίζονται με τις μεταφορές.
Χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ιαπωνία και ο Καναδάς έχουν ήδη θέσει στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2 από φορτηγά.
Γαλλία και μερικές άλλες χώρες της ΕΕ έχουν προωθήσει έναν φιλόδοξο στόχο μείωσης του CO2 κατά τουλάχιστον 24% για το 2025 και 34-45% για το 2030.
Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης έναν ενδιάμεσο στόχο 15% και θα εισαγάγει ένα σύστημα κινήτρων για την επιβράβευση των κατασκευαστών που επενδύουν περισσότερο σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με το Reuters.

www.worldenergynews.gr

Eleni Α