ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους ΦΔΠΠ

ΥΠΕΝ: Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους ΦΔΠΠ
'Εως και την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018 και ώρα 14.00
 Κατόπιν πλήθους αιτημάτων για παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018 και ώρα 14.00.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 05/04/2018 σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

www.worldenergynews.gr

Eleni Α