Συνάντηση με τον Γ. Σταθάκη ζητά η ΕΝΠΕ - Κίνδυνοι από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για το δομημένο περιβάλλον

Συνάντηση με τον Γ. Σταθάκη ζητά η ΕΝΠΕ - Κίνδυνοι από τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για το δομημένο περιβάλλον
Το θέμα συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κατά τη σημερινή του 4/3/2018 συνεδρίαση
Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, ζητεί η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), καθώς το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος (Νόμος 4495/2017) «θα επιφέρει πολλαπλά αδιέξοδα».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση  η ΕΝΠΕ «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου», υποστηρίζοντας ότι «η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχετικά με τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος (Νόμος 4495/2017) στις αιρετές Περιφέρειες χωρίς να έχουν διασφαλιστεί το απαιτούμενο προσωπικό, η επαρκής χρηματοδότηση και η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή αλλά και χωρίς να έχουν εξεταστεί ζητήματα συνταγματικότητας συγκεκριμένων διατάξεων θα επιφέρει πολλαπλά αδιέξοδα».
Το θέμα συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κατά τη σημερινή του 4/3/2018 συνεδρίαση.
Το ΔΣ της ΕΝΠΕ, υιοθετώντας εισήγηση των Εκτελεστικών Γραμματέων των Περιφερειών που εξέτασαν το νέο θεσμικό πλαίσιο για το δομημένο περιβάλλον, αποφάσισε να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη προκειμένου να του αναπτύξει το ακόλουθο πλαίσιο θέσεων των Περιφερειών:
1) Προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσει η εφαρμογή του Νόμου,  χωρίς οι Περιφέρειες να έχουν στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό. Σε κάθε Περιφέρεια, για την πλήρη στελέχωσή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, χρειάζονται από 50-60 άτομα των κάτωθι ειδικοτήτων
Α) Μηχανικοί ΠΕ- Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Χωροταξίας. Επίσης ΤΕ Δομικών Έργων
Β) Διοικητικοί
Γ) ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
Δ) Νομικοί
Ορισμένες από τις ανάγκες αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν από την μεταφορά προσωπικού από τις ΥΔΟΜ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, εκφράζουμε όμως την ανησυχία μας κατά πόσο θα είναι επαρκές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο για ένα Τμήμα Ελέγχου Δόμησης-Τοπικών Παρατηρητηρίων στην έδρα μιας Περιφερειακής Ενότητας χρειάζονται κατ? ελάχιστο
Α) Τρεις Μηχανικοί ΠΕ ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού, Χωροτάκτη Μηχανικού
Β) Ένας Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ
Γ) Τρείς Μηχανικοί ΤΕ ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού
Δ) Δύο ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικοί για το Πρωτόκολλο και την γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών.
Επισημαίνεται ότι για προφανείς λόγους ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τις νησιωτικές Περιφέρειες.
2) Συμβούλια-Επιτροπές. Ανάλογα μεγάλος είναι και ο όγκος των μελών των Συμβουλίων αλλά και Επιτροπών στα οποία εκτός των άλλων, συμμετέχουν συνολικά από την Διεύθυνση και τα Τμήματα Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος 12 άτομα (τέσσερις Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, τρεις Προϊστάμενοι Τμήματος, ένας Διευθυντής Διεύθυνσης, τέσσερις υπάλληλοι ως γραμματείς).
Αναλυτικά τα Συμβούλια-Επιτροπές έχουν ως εξής
Α) Συμβούλιο Παρακολούθησης Δομημένου Περιβάλλοντος
Β) Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
Γ) Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
Δ) Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων

www.worldenergynews.gr

Eleni Α