Απόβλητα ή φορτία: Ένα και το αυτό - Η απορρύπανση του Little Seyma στα βήματα του Αγία Ζώνη 2

Απόβλητα ή φορτία: Ένα και το αυτό - Η απορρύπανση του Little Seyma στα βήματα του Αγία Ζώνη 2
Υπουργείο Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος πρέπει να ενημερώσουν που μεταφέρονται τα απόβλητα από τα ναυάγια
 Ανεξήγητο είναι πως το χύμα φορτίο ζωοτροφής που μετέφερε το πλοίο Little Seyma, που προσάραξε στο Τραγονήσι νοτιανατολικά της Μυκόνου, και το περισσότερο από το οποίο χύθηκε στον βυθό βράχηκε και καταστράφηκε, μεταφέρεται με πλοίο στην Ελευσίνα και κάτα πάσα πιθανότητα όχι στον χώρο ευκολιών υποδοχής.
Όταν μάλιστα ο ίδιος ο διοικητής της ΔΑΛ κ.Δημ Μπακόπουλος το χαρακτήρισε απόβλητο
Είναι απόβλητο η με κάποιο θαύμα το χαλασμένο φορτίο, δηλαδή απόβλητο μεταμορφώθηκε σε φορτίο;

Ποιά είναι η διαφορά

Το πλοίο μετέφερε φορίο 3000 τόνων ζωοτροφών και την ανάληψη του έργου της ναυαγιαίρεσης (salvage) του πλοίου έχει αναλάβει βέλγικη εταιρία.
Όμως πρέπει να προηγηθεί η συλλογή των αποβλήτων του κατεστραμμένου φορτίου και μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο υποδοχής.
Το ερωτήματα που ανακύπτουν είναι τα εξής:
 -  Ως προς την διαφάνεια της περισυλλογής και μεταφοράς του κατεστραμμένου φορτίου και αποβλήτων
Θα μεταφερθεί όπως ορίζει η ΚΥΑ 8111.1/09 στον προσήκοντα χώρο υποδοχής, δηλαδή στο Λιμάνι της Ελευσίνας;
Ή θα οδηγηθεί κατά βούλησιν αλλού; Θα υπάρξει ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας που μεταφέρονται αυτά τα απόβλητα όπως τα αντίστοιχα απόβλητα του Αγία Ζώνη 2, που είχαν αναλάβει οι ίδιοι επιχειρηματίες και ποιά πρόνοια θα λάβει το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος;
- Επίσης ποιές πρόνοιες έχει λάβει η ΔΑΛ και ο διοικητής της Δημ Μπακόπουλος, επί γενικής γραμματείας του οποίου το ΥΠΕΝ έβγαλε απόφαση στις 28/5/2016, να μην οδηγούνται τα απόβλητα που προέρχονται από επιχειρήσεις ναυαγιαίρεσης σε σημεία με ευκολίες υποδοχής.
Αίφνης γίνεται προσπάθεια αναθεώρησης των πάντων με πρωτοστατούντα και πάλι τον διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων κο Μπακόπουλο.
Επιτροπή για την αναθεώρηση του νόμου σχετικά με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης, επιτροπή για την αναγνώριση των εταιριών που εμπλέκονται με την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης , επιτροπή για την αναγνώριση του έργου της άμεσα εμπλεκόμενης εταιρίας με την απορρύπανση και επιπλέον αποζημίωσής της κατά την μυστηριώδη ρύπανση που προκλήθηκε από την βύθιση του Αγία Ζώνη ΙΙ.

-Πώς θα ορίζεται το κατεστραμμένο φορίο ως διαφοροποίηση από το απόβλητο και με ποιά κριτήρια το P&I Club θα αποζημιώνει τις επιχειρήσεις που ενεργούν, με δεδομένο ότι οι λιμένες ως χώροι ευκολιών υποδοχής χρεώνουν φόρο 14% υπέρ του δημοσίου;

www.worldenergynews.gr

panagiotis