Κίνδυνος ρύπανσης στην Μύκονο από αδιαφανείς διαδικασίες στην περισυλλογή αποβλήτων

Κίνδυνος ρύπανσης στην Μύκονο από αδιαφανείς διαδικασίες στην περισυλλογή αποβλήτων
Κρίσιμο θέμα πότε καθαρίζονται τα απόβλητα και πού οδηγούνται
Σοβαρή απειλή για την ρύπανση στην περιοχή των Κυκλάδων και δει της Μυκόνου αποτελεί η προσάραξη του φορτηγού Little Seyma μήκους 115 μέτρων με σημαία Παναμά στη νησίδα Τραγονήσι, νοτιοανατολικά της Μυκόνου που βρίσκεται εκεί από την Πρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.
Το πλοίο μετέφερε φορίο 3000 τόνων ζωοτροφών, το οποίο λόγω και των καιρικών συνθηκών είναι αμφίβολλο, αν βρίσκεται ακόμα στο συνολό του στα αμπάρια του πλοίου ή διασκορπίζεται στο βυθό.
Την ανάληψη του έργου της ναυαγιαίρεσης (salvage) του πλοίου έχει αναλάβει βέλγικη εταιρία.
Όμως πρέπει να προηγηθεί η συλλογή των αποβλήτων του κατεστραμμένου φορτίου και μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο υποδοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο έργο εμπλέκονται οι επιχειρηματίες Σπανόπουλος - Πολυχρονόπουλος, που ανέλαβαν και το έργο της εκκαθάρισης του Αγία Ζώνη 2.
Το ερώτημα που ανακύπτει είναι ποιές είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται:
 - Κατά πρώτον ως προς την διαφάνεια της περισυλλογής και μεταφοράς του κατεστραμμένου φορτίου και αποβλήτων. Θα μεταφερθεί όπως ορίζει η ΚΥΑ 8111.1/09 στον προσήκοντα χώρο υποδοχής, δηλαδή στο Λιμάνι της Ελευσίνας;
Ή θα οδηγηθεί κατά βούλησιν αλλού και εν προκειμένω από το ΥΠΕΝ πρέπει να υπάρξει ενημέρωση που μεταφέρθηκαν τα αντίστοιχα απόβλητα του Αγία Ζώνη 2.
- Επίσης ποιές πρόνοιες έχει λάβει η ΔΑΛ και ο διοικητής της Δημ Μπακόπουλος, επί γενικής γραμματείας του οποίου το ΥΠΕΝ έβγαλε απόφαση στις 28/5/2016, να μην οδηγούνται τα απόβλητα που προέρχονται από επιχειρήσεις ναυαγιαίρεσης από ευκολίες υποδοχής.
-Πώς θα ορίζεται το κατεστραμμένο φορίο ως διαφοροποίηση από το απόβλητο και με ποιά κριτήρια το P&I Club θα αποζημιώνει τις επιχειρήσεις που ενεργούν, με δεδομένο ότι οι λιμένες ως χώροι ευκολιών υποδοχής χρεώνουν φόρο 14% υπέρ του δημοσίου;
Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν το περιβάλλον ειδικά κατά την νέα τουριστική περίοδο που πλησιάζει, θεσμικά ζητήματα και συμφέροντα του δημοσίου.

www.worldenergynews.rg

panagiotis