Η Ε.Ε. καλεί την Ελλάδα να ενσωματώσει τους κανόνες για τις εκπομπές αερίων

Η Ε.Ε. καλεί την Ελλάδα να ενσωματώσει τους κανόνες για τις εκπομπές αερίων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε αιτιολογημένη γνώμη σε 10 χώρες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα 3/3/2018 την Ελλάδα να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από καύσιμα.
Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, την Αυστρία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Ρουμανία, την Τσεχία και τη Φινλανδία, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ.

www.worldenergynews.gr

Eleni Α