Παρά τις προσπάθειες αυξάνεται η ρύπανση από την παγκόσμια ναυτιλία - Αναλυτικά σχεδιαγράμματα

Παρά τις προσπάθειες αυξάνεται η ρύπανση από την παγκόσμια ναυτιλία - Αναλυτικά σχεδιαγράμματα
Δέσμευση των χωρών είναι να μειώσουν τις εκπομπές αερίου στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού
Σε σημαντικές παρατηρήσεις προχώρησε το Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μεταφορών ICCT,  αναφορικά με την αύξηση των εκπομπών αερίων του άνθρακα από τα πλοία, τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το δείκτη της κλιματικής αλλαγής.
Το κλειδί για την αποφυγή των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Δέσμευση των χωρών είναι να μειώσουν τις εκπομπές αερίου στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, που αποσκοπεί στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου.
Ωστόσο, παρά τον αποκλεισμό της διεθνούς ναυτιλίας από τις συγκεκριμένες δράσεις, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, καταβάλει προσπάθειες για να μειώσει τις εκπομπές αερίων από τα πλοία, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν περίπου 1 δις τόνους εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
Η συνολική κατανάλωση καυσίμων αυξήθηκε από 291 εκατομμύρια τόνους σε 298 εκατομμύρια τόνους, από το 2013 έως το 2015. Οι εκπομπές του άνθρακα αυξήθηκαν από 910 εκατομμύρια τόνους σε 932 εκατομμύρια τόνους (+ 2,4%) από το 2013 έως το 2015. Ειδικότερα, οι διεθνείς εκπομπές πλοίων αυξήθηκαν κατά 1,4%, οι εκπομπές στην εσωτερική ναυτιλία αυξήθηκαν κατά 6,8% και τις εκπομπές αλιείας αυξήθηκε κατά 17%. Το 2015, οι συνολικές εκπομπές από τη ναυτιλία ευθύνονται για το 2,6% της παγκόσμιας ρύπανσης.Τρεις κατηγορίες πλοίων είναι υπεύθυνες για το 55% των συνολικών εκπομπών αερίων του διοξειδίου του άνθρακα.
Πρόκειται για τα κοντέινερ (23%), τα πλοία μεταφορών (19%) και τα πετρελαιοφόρα (13%).
Επίσης, σημαντικό είναι το ποσοστό της ρύπανσης που αποδίδεται στα πλοία που κυματίζουν με διάφορες σημαίες χωρών.
Ειδικότερα, η Κίνα (11%) , ο Παναμάς (15%), η Λιβύη (9%) η Σιγκαπούρη (6%), Μάλτα (5%) και τα νησιά Μάρσαλ (7%).


Όπως γίνεται αντιληπτό, οι συγκεκριμένες κατηγορίες χρειάζονται σημαντικές τροποποιήσεις για να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή.
Τέλος, αξιοσημείωτες είναι κάποιες γενικές παρατηρήσεις που αφορούν την γενικότερη αυτή ζημιογόνα κατάσταση για το περιβάλλον και την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Συγκεκριμένα, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου αυξάνονται παρά τις βελτιώσεις στην αποδοτικότητα λειτουργίας για πολλές κατηγορίες πλοίων. Οι αυξανόμενες εκπομπές καθοδηγούνται από την αυξανόμενη ζήτηση για ναυτιλία και τη συναφή κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.
Μετά το CO2, ο μαύρος άνθρακας (BC) συμβάλλει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις κλιματικές επιπτώσεις της ναυτιλίας, αντιπροσωπεύοντας το 7% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 100 έτη και το 21% των εκπομπών CO2 ανά 20ετή κλίμακα.
Παράλληλα, τα μεγαλύτερα πλοία επιταχύνουν και εκπέμπουν περισσότερα.
Ενώ οι μέσες ταχύτητες πλεύσης πλοίων παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες μεταξύ 2013 και 2015, τα μεγαλύτερα πετρελαιοφόρα και τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επιταχύνθηκαν και εκπέμπονται περισσότερο το 2015 σε σύγκριση με το 2013.
Ο μόνος τρόπος να μειωθούν οι εκπομπές από τα πλοία χωρίς να περιορίζεται η ζήτηση είναι να μειωθεί σημαντικά η ποσότητα CO2 και η ισοδύναμη εκπομπή CO2 ανά μονάδα μεταφοράς.
Οι μειώσεις στις εκπομπές της ναυτιλίας απαιτούν συντονισμένες δράσεις για να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι εναλλακτικοί τρόποι καυσίμων.

www.worldenergynews.gr

panagiotis