Επιτακτική η παγκόσμια δράση για την επίτευξη των κλιματικών στόχων - Που πρέπει να γίνουν επενδύσεις

Επιτακτική η παγκόσμια δράση για την επίτευξη των κλιματικών στόχων - Που πρέπει να γίνουν επενδύσεις
Η Συμφωνία του Παρισιού έχει ως στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου
Σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν από την 8η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών με αντικείμενο τη μείωση των εκπομπών του αερίου του άνθρακα.
Ειδικότερα, απαιτείται τεράστια προσπάθεια από όλους έτσι ώστε να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι.
Οι εθνικές υποσχέσεις δεν συνεισφέρουν ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου αυτού προβλήματος, καθώς συμβάλλουν στη μείωση του 1/3 των εκπομπών μέχρι το 2030, με τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες να μην σημειώνουν καθοριστική αύξηση.
Η Συμφωνία του Παρισιού έχει ως στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από τους δύο βαθμούς Κελσίου.
«Η επίτευξη των στόχων θα μείωνε την πιθανότητα σοβαρών κλιματικών επιπτώσεων που θα μπορούσαν να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία και τις παγκόσμιες οικονομίες» σημείωσε ο ΟΗΕ συμπληρώνοντας ότι: «Οι κυβερνήσεις πρέπει να διατυπώσουν ισχυρότερες προτάσεις, όταν αυτές θα αναθεωρηθούν το 2020, με την αποχώρηση των ΗΠΑ από το πρόγραμμα να συμβάλλει στην επιδείνωση των αρχικών στόχων».
Κλειδί στην όλη υπόθεση είναι η χρήση της τεχνολογίας, με την έκθεση να περιλαμβάνει ισχυρές δράσεις στη γεωργία τα κτίρια, την ενέργεια, τη δασοκομία, τη βιομηχανία και τις μεταφορές.
Οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς - με κόστος λιγότερο από 100 δολάρια ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα που αποφεύγεται- θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν μέχρι και 36 γιγατόνους GtCO2eq ετησίως έως το 2030.
Τέλος, τεράστιο μερίδιο σε αυτούς τους τομείς προέρχεται από επενδύσεις στην ηλιακή και αιολική ενέργεια, τις αποδοτικές συσκευές, τα αποδοτικά αυτοκίνητα και την αποψίλωση.

www.worldenergynews.gr

panagiotis