Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση αλλάζουν τα δεδομένα στην ναυτιλία

Ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση αλλάζουν τα δεδομένα στην ναυτιλία

Blockchain και big data μπορούν να οδηγήσουν στην βελτιστοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών και των δικτύων

Η βελτιωμένη συλλογή και η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτιστοποίηση των θαλάσσιων δικτύων ενώ η ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση αλλάζει τα δεδομένα στην ναυτιλία σύμφωνα με τον  Ringo Lakeman  επικεφαλής της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Επιτροπή NCSR του Ολλανδικού Υπουργείου Υποδομών  και  διαχειριστής του ΙΜΟ.
Σε δηλώσεις του με αφορμή το συνάντηση  Smarter Shipping που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από τις 28 έως τις 30 Αυγούστου αναφέρεται στις κανονιστικές ρυθμίσεις του ΙΜΟ και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα τους.
Ο κ. Lakeman επισημαίνει ότι το βασικό κίνητρο για τον ΙΜΟ να αναλάβει το RSE είναι ότι αναγνώρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη και τη χρήση του MASS, και την συνειδητοποίηση ότι πρέπει να είναι ο Οργανισμός ενεργός και να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτό το θέμα.
Από την άποψη αυτή, η έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το σωστό, η εφαρμογή των υφιστάμενων μέσων του ΙΜΟ στη MASS αναγνωρίστηκε και, ως εκ τούτου, χρειάζεται ο ΙΜΟ για να εξασφαλιστεί ότι οι σχεδιαστές MASS, οι κατασκευαστές, οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν πρόσβαση σε ένα σαφές και συνεκτικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Στο IMO MSC 98, το RSE έχει τεθεί στο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού με στόχο την ολοκλήρωση το 2020.
Στους στόχους πλαισίου, πρέπει να ληφθούν υπόψη η μεθοδολογία, τα μέσα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, τον τύπο και το μέγεθος των πλοίων.
Μεταξύ IMO MSC 99 και IMO MSC 100 (Νοέμβριος 2018) μια ομάδα θα ελέγξει το μεθοδολογία σε επιλεγμένο περιορισμένο αριθμό κανονισμών.
 
Η ανάπτυξη της ψηφιοποίησης  και η αυτοματοποίηση έχει ήδη κάνει ένα τεράστιο άλμα τις τελευταίες δύο δεκαετίες και έχει ήδη επιφέρει τεράστια αλλαγή  στην καθημερινότητά μας τονίζει ο κ. Lakeman.
Αυτή η εξέλιξη θα προχωρήσει περαιτέρω και θα συνεχίσει να επηρεάζει τη ζωή μας.
Η περαιτέρω εφαρμογή της ψηφιοποίησης και η αυτοματοποίηση στον ναυτιλιακό τομέα θα ακολουθήσει αυτή την τάση, αν και αυτό θα συμβεί
σταδιακά.
 Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, είτε είναι πλοιοκτήτες, λιμάνια, αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες θα χρειαστούν χρόνο και εμπειρία για να εκτιμήσουν  τις συνέπειες της περαιτέρω αυτοματοποίησης, όπως το επόμενο βήμα (η περαιτέρω μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης μέχρι ίσως το μηδέν) που θα είναι αποδιοργανωτικό και μπορεί  να έχει  συνέπειες που μερικές φορές είναι δύσκολο να προβλεφθούν.
Σχετικά με τις περιβαλλοντικές λειτουργίες του MASS αναφέρει ότι γεγονός είναι ότι ο ισχύων κανονισμός δεν λαμβάνει ακόμη υπόψη  τα όλο και πιο αυτοματοποιημένα πλοία . Ο ΙΜΟ το  αναγνωρίζει αυτό και προσπαθεί με το RSE να προσδιορίσει πόσο ασφαλές, και πόσο περιβαλλοντικά συμβατό MASS θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα μέσα του ΙΜΟ.
Αυτό που πρέπει να αλλάξει μπορεί να είναι μόνο μετά την ολοκλήρωση του RSE.
Η πιο ευφυής ναυτιλία  έχει ήδη αναδείξει το γεγονός ότι υπάρχει σε καμία περίπτωση δεν έλαβε ομόφωνα γνώμη για το μέλλον της βιομηχανίας.
Φαίνεται υπάρχουν ανησυχίες σε ορισμένες περιπτώσεις για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία περιπλέκοντας ήδη πολύπλοκες διαδικασίες και ότι η τεχνολογία παροχών μπορεί να μειωθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητα και να μειωθεί το κόστος.

Η βελτιωμένη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτιστοποίηση των θαλάσσιων δικτύων και μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και τον προγραμματισμό σημειώνει οκ. Lakeman.
Ομοίως η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς / συνδέσεων, βήματα μπορούν να γίνει με τη βοήθεια της blockchain τεχνολογίας και  τα big data μπορούν να οδηγήσουν στην βελτιστοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών και των δικτύων.
Αυτό μπορεί να συμβεί τόσο στη θάλασσα όσο και στην ακτή, στην  αλυσίδα μεταφοράς και στους λιμένες, όπου ο στόχος θα μπορούσε να είναι ο περιορισμός των χρόνων ανάκαμψης του σκάφους.
Το ακριβές αποτέλεσμα εξαρτάται από την  τεχνολογία που χρησιμοποιείται, αλλά το αποτέλεσμα είναι προφανές.
Εάν η  μείωση του κόστους μπορεί να καλύψει τις επενδύσεις είναι ένα ζήτημα που μπορεί να καθοριστεί μόνο μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και εξαρτάται από την ετοιμότητα όλων των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη αυτή.


www.worldenergynews.gr


Eleni Α