Ο εμπορικός πόλεμος χτυπά την εμπορική ναυτιλία - Ποιοί διασώζονται, η πορεία των μετοχών

Ο εμπορικός πόλεμος χτυπά την εμπορική ναυτιλία - Ποιοί διασώζονται, η πορεία των μετοχών
Τα μεγάλα φορτία δραπετεύουν, οι ανησυχίες της αγοράς σύμφωνα με την Capital Link
Ο εμπορικός πόλεμος αρχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια ναυτιλία και αυτό αρχίζει να φαίνεται στην πορεία δεικτών και μετοχών, σύμφωνα με την Capital Link
Αναλυτικά οι 5 από τους 7 δείκτες ναυτιλίας της Capital Link έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος κατά την εβδομάδα λήξης Πέμπτης 29/3/2018.
Ο Mixed Fleet Index (CPLMMIXD) αποτέλεσε εξαίρεση και είxε ικανοποητική απόδοση της τάξης του 1.72%, ενώ ο MLP Index (CPLMMLPI) είχε την μεγαλύτερη απώλεια 3.29%.
Οι Baltic Indices (Δείκτες) ήταν αρνητικοί, οι 4 στους 7.
Ο Handysize Index (BHSI) ήταν ο καλύτερος με κέρδη 1.72% ενώ ο Capesize Index (BCI) είχε την μεγαλύτερη απώλεια της τάξης του 12.71%.

Τα αναλυτικά στοιχεία των μετοχών των ναυτιλιακών εισηγμένων


Οι επιπτώσεις στον κλάδο του Ξηρού Φορτίου

Παράλληλα οι δείκτες του ξηρού φορτίου ήταν όλοι πτωτικοί πλην του Handysize, που αφορά υψηλότερα μεγέθη, κυρίως λόγω του σφιχτού τονάζ τόσο σε Ατλαντικό όσο και στον Ειρηνικό, που παρά την επιβράδυνση ροής των φορτίων, διατήρησε την ανοδική τάση.
Η προσπάθεια Τραμπ να μειώσει τον όγκο του διμερούς εμπορίου με την Κίνα κατά 100 δισ δολ τον χρόνο, που δημιουργεί εμπορικό έλλειμμα 375,23 δισ δολ για τις ΗΠΑ αναμένεται σύνθετο εγχείρημα.
Οι ΗΠΑ έχουν το πάνω χέρι αν και η υπερβολική πίεση για μια συμφωνία θα έχει επιπτώσεις και στις αμερικανικές εταιρίες.
Βραχυπρόθεσμα όλη αυτή η διαδικασία θα μειώσει το διεθνές εμποριο και θα επηρεάσει αρνητικά τις εποχικές συναλλαγές τουλάχιστον στα δημητριακά  με επιπτώσεις στο ξηρό φορτίο και κυρίως στα μικρότερης δυναμικότητας πλοία.
Την ίδια στιγμή οι δασμοί στον χάλυβα θα επηρεάσουν αρνητικά και θα μειώσουν τις προσδοκίες για την κερδοφορία.
Η έκταση αυτή αναμένεται να φανεί από την αγορά, η οποία ελπίζει ότι οι τελικές συμφωνίες θα περιορίσουν τις ζημίες.

Αναλυτικά οι δείκτες στο ξηρό φορτίο
www.worldenergynews.gr