Μινωικές Γραμμές: Στην Grimaldi Euromed το πλοίο «Cruise Bonaria», έναντι 70 εκατ. ευρώ

Μινωικές Γραμμές: Στην Grimaldi Euromed το πλοίο «Cruise Bonaria», έναντι 70 εκατ. ευρώ
Το εκτιμώμενο καθαρό κέρδος από την πώλησή του θα διαμορφωθεί σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου και θα συμπεριληφθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2018
Τη μεταβίβαση του πλοίου «Cruise Bonaria» στην εταιρεία Grimaldi Euromed, ανακοίνωσε σήμερα 9/3/2018 η Μινωικές Γραμμές.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία Μινωικές Γραμμές ανακοινώνει ότι στις 8 Μαρτίου 2018 η Minoan Italia SpA, 100% θυγατρική της, προχώρησε στη μεταβίβαση του πλοίου «Cruise Bonaria» στην εταιρεία Grimaldi Euromed SpA.
Το τίμημα της πώλησης του πλοίου ανήλθε σε 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το εκτιμώμενο καθαρό κέρδος από την πώλησή του θα διαμορφωθεί σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου και θα συμπεριληφθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2018.
Το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για μερική αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι το πλοίο «Cruise Bonaria» είχε εκναυλωθεί στην εταιρεία Grimaldi Euromed τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.


www.worldenergynews.gr

Eleni Α