Χαρτογράφηση των επιχειρήσεων παραγωγής ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού

Χαρτογράφηση των επιχειρήσεων παραγωγής ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού
Π. Κουρουμπλής: «Η Ελλάδα διαθέτει πιστοποιημένες και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίες»
Τα αποτελέσματα της μελέτης από την χαρτογράφηση του χώρου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν σήμερα 18/12 σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσία του υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή.
Πρόκειται για την πρώτη αποτύπωση των επιχειρήσεων που παράγουν ναυτιλιακό και ναυπηγικό εξοπλισμό στην Ελλάδα, ώστε να ενταχθούν αυτές οι επιχειρήσεις μέσω της συνεργασίας με μεγάλες επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα και να λάβουν χρηματοδότηση είτε αφορά την έρευνα και την καινοτομία είτε για να καλυφθούν οι ανάγκες τους.
Το έργο αποτύπωσης και ανάλυσης του χώρου των επιχειρήσεων ανέλαβε ο Νηογνώμονας DNV GL Hellas και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».


www.worldenergynews.gr

panagiotis