Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απορρίφθηκε προσφυγή της Ελλάδας για την Cosco

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Απορρίφθηκε προσφυγή της Ελλάδας για την Cosco
To Δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμη την προσφυγή της Ελλάδας κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έκρινε ότι υπήρξαν «κρατικές ενισχύσεις», μη συμβατές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προς τη θυγατρική της Cosco
Απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η προσφυγή της Ελλάδας κατά της Κομισιόν σχετικά με τις «κρατικές ενισχύσεις» προς τη θυγατρική της Cosco «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ).
To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε σήμερα (13/12/2017) ότι απορρίπτει ως αβάσιμη την προσφυγή της Ελλάδας κατά απόφασης που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2015, με την οποία έκρινε ότι υπήρξαν «κρατικές ενισχύσεις», μη συμβατές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προς τη θυγατρική της Cosco.
H εν λόγω υπόθεση ξεκίνησε το 2008, όταν ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) προκήρυξε ευρωπαϊκό δημόσιο διαγωνισμό για την παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ και επελέγη η Cosco Pacific Limited, η οποία και συνέστησε θυγατρική ειδικού σκοπού, τη Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το ίδιο έτος, ο ΟΛΠ υπέγραψε σύμβαση παραχωρήσεως με τον ΣΕΠ, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 3755/2009.
Ωστόσο, στις 23 Μαρτίου 2015, απόφαση που εξέδωσε η Κομισιόν ανέφερε ότι υπήρξαν ρυθμίσεις που είχαν τον χαρακτήρα κρατικών ενισχύσεων προς όφελος του ΣΕΠ, κάτι που δεν συμβαδίζει με την κοινοτική νομοθεσία για την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά.
Συγκριμένα, οι ρυθμίσεις αυτές ήταν οι εξής:
1. Η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του προβλήτα III
2. Το δικαίωμα για την επιστροφή του πιστωθέντος ΦΠΑ
3. Η μεταφορά ζημιών εις νέον χωρίς χρονικό περιορισμό
4. Η μέθοδος απόσβεσης
5. Η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου επί των συμφωνιών δανειοδότησης.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα όφειλε να ανακτήσει άμεσα από τον ΣΕΠ και τη μητρική του εταιρεία Cosco, τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στις καταχρηστικώς - κατά την Επιτροπή - χορηγηθείσες ενισχύσεις, περιλαμβανομένων των τόκων, υπολογιζομένων με τη μέθοδο του ανατοκισμού.
Στις 2 Ιουνίου 2015, η Ελλάδα άσκησε προσφυγή ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής, προβάλλοντας τους εξής λόγους:
- προσβολή των δικαιωμάτων άμυνάς της,
- εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 107, της Ευρωπαϊκής Συνθήκης ως προς την έννοια της κρατικής ενισχύσεως,
- εσφαλμένη, ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία ως προς τη στοιχειοθέτηση της κρατικής ενισχύσεως,
- εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 107 της Συνθήκης σχετικά με το συμβατό των ενισχύσεων με την εσωτερική αγορά,
- εσφαλμένη ποσοτικοποίηση των προς ανάκτηση ποσών και παραβίαση των γενικών αρχών του δικαίου της ΕΕ.
Με τη σημερινή του απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν κάνει δεκτά τα επιχειρήματα της Ελλάδας και απορρίπτει όλους τους λόγους ακυρώσεως ως αβάσιμους, απορρίπτοντας κατά συνέπεια την προσφυγή στο σύνολό της.
 

www.worldenergynews.gr

panagiotis