Με υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας κινδυνεύει η Moller-Maersk

Με υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας κινδυνεύει η Moller-Maersk
Υπό καθεστώς αρνητικής επιτήρησης έθεσε την εταιρεία η Moody's
Υπό καθεστώς αρνητικής επιτήρησης διατήρησε σήμερα 8/12  η Moody's την κολοσσιαία ενεργειακή-ναυτιλιακή (έπειτα από συγχώνευση το 2015) Moller-Maersk, έπειτα από την σχετική δράση που είχε λάβει στις 29 Αυγούστου 2017, ως απόρροια της ανακοίνωσης για πώληση μεριδίου της Maersk Oil στη γαλλική ενεργειακή Total, έναντι 7,45 δισ. δολαρίων.
Η τρέχουσα αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για τη δανική εταιρεία διαμορφώνεται σε «Baa2».
Στο ενδιάμεσο προέκυψαν οι τεράστιες ζημίες του τρίτου τριμήνου 2017 για τη Moller-Maersk, ήτοι 1,56 δισεκ. δολάρια έναντι κερδών 429 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016, ως απόρροια της πρόσφατης κυβερνοεπίθεσης και της επιβάρυνσης από τις εξερευνήσεις νέων πεδίων εξόρυξης της Maersk Drilling.
Ειδικότερα, το κόστος από τις εξερευνήσεις διαμορφώθηκε στα 1,75 δισεκ. δολάρια, με τις κυβερνοεπιθέσεις να κοστίζουν περίπου 300 εκατ..
Τα έσοδα του ομίλου, για το ίδιο χρονικό διάστημα, αυξήθηκαν στα 8,06 δισεκ. δολάρια, έναντι 7,07 δισεκ. το τρίτο τρίμηνο του 2016.
Η ναυτιλιακή Maersk Line, η οποία συνεισφέρει περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων του ομίλου, παρουσίασε κέρδη ύψους 211 εκατ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, σε σύγκριση με ζημίες 122 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα.
Τα ναύλα αυξήθηκαν κατά 14% ετησίως στο τρίμηνο, αλλά ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 2,5%, με το κόστος των καυσίμων να αυξάνεται κατά 26%, σε ετήσια βάση.
Στα του deal ε τη γαλλική ενεργειακή, η Maersk θα λάβει 2,5 δισ. σε μετρητά, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή χρέους, και 4,95 δισ. σε μετοχές (97,5 εκατ. μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 3,76% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου).
Επιπλέον, η Total θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις παροπλισμού που ανέρχονται σήμερα σε 2,9 δισ. δολάρια.
Η εκχώρηση είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Maersk, που είχε προηγουμένως ανακοινωθεί, για τον διαχωρισμό των ενεργειακών πόρων από τις δραστηριότητες Μεταφορών και Logistics.
Η Moody's εκτιμά ότι το προσαρμοσμένο χρέος προς EBITDA για τη Maersk θα αυξηθεί σε 3,7 φορές μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, από 2,6 το τέλος του β' 3μήνου 2017.

Standard & Poor’s

Σε καθεστώς επιτήρησης για υποβάθμιση (τους επόμενους τρεις μήνες) διατήρησε τον περασμένο μήνα (είχε τεθεί στις 23 Αυγούστου 2017) τη βαθμολογία «ΒΒΒ» για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Moller-Maersk ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s, μετά τις αναπάντεχες ζημίες-μαμούθ που παρουσίασε ο δανέζικος κολοσσός για το τρίτο τρίμηνο του 2017.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η Maersk δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την πώληση της θυγατρικής της πετρελαίου και φυσικού αερίου (Maersk Olie og Gas) στη γαλλική Total S.A., η οποία ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2017.
«Η συναλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των πλεονεκτημάτων της Maersk. Τούτου λεχθέντος, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αν η εταιρεία θα εφαρμόσει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων προς την αποπληρωμή του χρέους, αυτό θα επιτρέψει την επιβεβαίωση της αξιολόγησης.
Αν ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η εταιρεία θα μπορέσει να μειώσει το χρέος κατά 2,5 δισεκ. δολάρια, ενώ, επιπλέον θα λάβει σχεδόν 5 δισεκ. δολάρια ρευστότητας από τις μετοχές που θα αγοραστούν, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για απομόχλευση ή διανομή μερίσματος.
Ωστόσο, η ακριβής κατανομή μεταξύ της αποπληρωμής χρέους και της αμοιβής των μετόχων», σημειώνεται.

www.worldenergynews.gr

panagiotis