Αυτός είναι ο στόλος του εφοπλιστή Γιώργου Οικονόμου - Dry Ships σήμερα

Αυτός είναι ο στόλος του εφοπλιστή Γιώργου Οικονόμου - Dry Ships σήμερα
Τα μεγέθη και οι επενδύσεις της Dry Ships σύμφωνα με τελευταία στοιχεία
Οι αλλαγές ταχύτητας αλλά και η πολύκροτη ιστορία του εφοπλιστή Γιώργου Οικονόμου έχουν πάντα νέα, ειδκά όταν πρόκειται για την DryShips που περνά δια πυρός και σιδήρου την σχέση της με τις τράπεζες.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στα 44,3 εκατ δολ ανήλθε η ζημιά για την DryShips του γνωστού εφοπλιστή Γ.Οικονόμου για το 9μηνο του 2017 ένώ στο τελευταίο τρίμηνο ήταν της τάξεως των 17,9 εκατ.
Ο κύκλος εργασιών ήταν της τάξης των 58,12 εκατ στο 9μηνο και 29,9 εκατ στο τελευταίο τρίμηνο.
Οι συνολικές υποχρεώσεις (δάνεια) διαμιορφώθηκαν στα 185,5 εκατ  δολ.
Τα διαθέσιμα καταγράφονται στα 25,9 εκατ δολ με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2017, η δε αξία των πλοάιων υπολογίζεται στα 682,2 εκατ δολ.ανερχόμενη στα 786,5 εκατ δολ με τις νέες παραγγελίες.
Η αναχρηματοδότηση από την Sierra, που ελέγχεται από τον ίδιο τον κ. Οικονόμου ύψους 73,8 εκατ δολ ολοκληρώθηκε με δάνειο, που έχει λάβει εξασφάλιση assets της εταιρίας ύψους 50%, με διάρκεια 5ετή και επιτόκιο LIBOR + 4,5%.
Στο Δ.Σ εισήλθε ο κ. Γιώργος Κοκόδης, που έχει θητεύσει στην BNP Paribas, την MIG Real Estate και την Ocean Rig στο διευθυντικό τημ.

Ο στόλος της DryShips σήμερα


Πηγή: Capital Link

www.worldenergynews.gr

panagiotis