Πόσο συμμορφώνονται τα νέα πλοία με τους ενεργειακούς στόχους του 2025 ; Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΜΟ

Πόσο συμμορφώνονται τα νέα πλοία με τους ενεργειακούς στόχους του 2025 ; Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΜΟ
Containers, tankers και bulks τα πιο ρυπογόνα
Η στατιστική ανάλυση της βάσης δεδομένων EEDI του IMO κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα σημαντικό μερίδιο του στόλου νέας κατασκευής συμμορφώνεται ήδη με την τρέχουσα και μελλοντική (2025) αποτελεσματικότητα σχεδιασμού απαιτήσεις.
Συγκεκριμένα το  71% των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το 69% των πλοίων γενικού φορτίου, το 26% των τάνκερ και το 13% των πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου ήδη συμμορφώνονται με την απαίτηση 2025 EEDI (δηλαδή - 30% μείωση σε σύγκριση με τη γραμμή αναφοράς). Για τα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, ωστόσο, το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από 1%.
Επιπλέον η  μελέτη αποκαλύπτει ότι το top  10% των  πλοίων σε κάθε κατηγορία είναι μακράν καλύτερα από τον μέσο όρο των νέων πλοίων του μέσα πλοία του στόλου.
Ειδικότερα, η μέση απόδοση των καλύτερων (top 10%) είναι περίπου 58% για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, 57% για τα πλοία γενικού φορτίου τo, 42% των πλοίων φυσικού αερίου το 35% των πετρελαιοφόρων και το  27% των πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου σε σχέση με τη γραμμή αναφοράςΓια το λόγο αυτό, η μελέτη συνιστά την αναθεώρηση των υφιστάμενων στόχων του EEDI και τη θέσπιση  μελλοντικών προτύπων  σχεδιασμού θα πρέπει να βασίζονται στην απόδοση των 10% καλύτερων πλοίων σε κάθε τομέα.


Η ανάλυση της βάσης δεδομένων IMO EEDI αποκαλύπτει ότι, με εξαίρεση τα φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, ένα μεγάλο μέρος των πλοίων σε όλες οι κατηγορίες τάξεων συμμορφώνονται ήδη με τη βελτίωση κατά 30% που απαιτείται από το στόχο της Φάσης 3 κατά μέσο όρο τη δεκαετίας.
Η Φάση 3 αφορά τα πλοία που κατασκευάστηκαν μετά το 2025 πρέπει να έχουν απόδοση σχεδιασμού, τουλάχιστον 30% χαμηλότερη από την
γραμμή αναφοράς.
Λιγότερο από το 1% των πλοίων  χύδην φορτίου συμμορφώνονται με τους στόχους της Φάσης 3.
Ωστόσο, η απόδοση των κορυφαίων 10% ηγετών της αγοράς μεταξύ των φορτηγών πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου ικανοποιεί σχεδόν τις απαιτήσεις φάσης 3.Δεδομένου ότι κανένας μεταφορέας χύδην δεν έχει αναφέρει τη χρήση καινοτόμων ηλεκτρικών και / ή  μηχανική εξοικονόμηση ενέργειας υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης σε αυτή την κατηγορία πλοίων.
Αυτό επίσης ισχύει για όλους τους μεγάλους τύπους πλοίων, εκ των οποίων μόνο το 9% των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν αναφέρει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.
Προκειμένου να δοθεί κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας  τα καινοτόμα σχέδια πλοίων, η αναθεώρηση των υφιστάμενων και ο καθορισμός των μελλοντικών προτύπων σχεδιασμού θα πρέπει να βασίζεται την απόδοση του 10% των καλύτερων πλοίων στην αγορά

www.worldenergynews.gr

panagiotis