Καθαρά κέρδη 9,2 εκατ. δολ. για τη Navios Maritime Partners το τρίτο τρίμηνο

Καθαρά κέρδη 9,2 εκατ. δολ. για τη Navios Maritime Partners το τρίτο τρίμηνο
Στο εννιάμηνο τα έσοδα ανήλθαν σε  152,4 εκατομμύρια δολάρια και  60,0 εκατ. δολάρια για το τρίτο τρίμηνο
Η Navios Maritime Partners LP ιδιοκτήτρια πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου χύδην, ανακοίνωσε στις 15/11 τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Η Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Navios Partners δήλωσε: "Είμαι ευχαριστημένη  με τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα οποία η  Navios Partners σημείωσε  έσοδα ύψους $ 60,0 εκατ., EBITDA $ 41,0 εκατ. και καθαρά κέρδη $ 9,2 εκατ.
Η Αγγελική Φράγκου σημείωσε ότι: "Η Navios Partners αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές ταμειακές ροές, καθώς δεν έχει ουσιώδεις βραχυπρόθεσμες ληξιπρόθεσμες οφειλές και χαμηλή μόχλευση. Ως εκ τούτου, κατορθώσαμε να ανανεώσουμε τον στόλο ξηρού φορτίου, αποκτώντας επτά πλοία και παράλληλα προχωρήσαμε στην πώληση ενός σκάφους. Αυτό αύξησε τον στόλο μας κατά 33%, σε βάση νεκρού βάρους, και μείωσε τη μέση ηλικία των πλοίων μας κατά 9%. "
Στο εννιάμηνο τα έσοδα ανήλθαν σε  152,4 εκατομμύρια δολάρια και  60,0 εκατ. δολάρια για το τρίτο τρίμηνο
Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 95,9 εκατομμύρια δολάρια για το εννεάμηνο.
Παράλληλα η εταιρεία σύναψε συμπληρωματικό δάνειο ύψους 53,0 εκατομμυρίων δολαρίων στο δάνειο Term Term B
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου το γ’ τρίμηνο 2017 εμφάνισε κέρδη 9,2 εκατ. δολαρίων, έναντι ζημιών 33,9 εκατ. δολαρίων κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, με τα έσοδα από τα πλοία της Navios Partners να καταγράφουν αύξηση σχεδόν 20% σε ετήσια βάση και να φτάνουν στα 60 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 9,3 εκατ. δολάρια προήλθαν από την Navios Containers, η οποία ιδρύθηκε για να “υποδεχθεί” τα 14 containerships που απέκτησε η Navios από την Rickmers Maritime Trust.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ξεπέρασαν ελαφρώς τις προσδοκίες της αγοράς και διαμορφώθηκαν σε 4 σεντς του δολαρίου.
Η Navios  προχώρησε στην έκδοση νέων μετοχών αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο των σχεδίων της για επέκταση του στόλου της.
Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, εξέδωσε 9,1 εκατομμύρια μετοχές έναντι 5,50 δολαρίων η καθεμιά, με τα έσοδα από την πώληση να προορίζονται για την κάλυψη μέρους της δαπάνης για την απόκτηση τεσσάρων panamaxes, που θα στοιχίσει συνολικά 96,8 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για πλοία τα οποία καλύπτονται με χρονοναύλωση για περίπου τρία χρόνια έναντι 27.156 δολαρίων ημερησίως.
Η μητρική Navios Maritime Partners αγόρασε νέες μετοχές ύψους 10 εκατ. δολαρίων, αυξάνοντας το μερίδιό της στη θυγατρική στο 34%. Παράλληλα, τόσο η Navios Partners όσο και η Navios Maritime Holdings έλαβαν δικαιώματα προτίμησης πενταετούς διάρκειας επιπλέον για ποσοστό 6,8% και το 1,7% των νέων μετοχών αντίστοιχα.
Η Navios Partners έχει συνάψει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συμφωνίες ναύλωσης για τα σκάφη της με εναπομένουσα μέση διάρκεια περίπου 2 ετών. Η Navios Partners αναλαμβάνει σήμερα το 98,0% των διαθέσιμων ημερών για το 2017, το 36,1% για το 2018 και το 16,2% για το 2019, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που σχετίζονται με δείκτες, αντιστοίχως, αναμένοντας την απόκτηση εσόδων περίπου 168,8 εκατομμυρίων δολαρίων, 89,3 εκατομμυρίων δολαρίων και 54,7 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα. Το μέσο αναμενόμενο ημερήσιο επιτόκιο ναύλωσης για το στόλο είναι $ 14.948, $ 21.769 και $ 24.972 για το 2017, το 2018 και το 2019, αντίστοιχα.

www.worldenergynews.gr

panagiotis