Πέντε ναυτιλιακές εταιρίες μιλούν για την επόμενη μέρα στο συνέδριο της Capital Link

Πέντε ναυτιλιακές εταιρίες μιλούν για την επόμενη μέρα στο συνέδριο της Capital Link
Τι είπαν οι εταιρίες για την απελευθέρωση της αγοράς και τον γεωπολιτικό παράγοντα
Το “7ο Ετήσιο Capital Link “Operational Excellence in Shipping Forum” πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου, 2017 στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία ξεπερνώντας τους 650 συμμετέχοντες.

Το συνέδριο διοργανώθηκε σε  Συνεργασία με την Ένωση Εφοπλιστών της Δανίας, την Ένωση Εφοπλιστών της Γερμανίας και την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

Με ένα 7ετές ιστορικό, αποτελεί το μοναδικό Συνέδριο που παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές στον Κλάδο σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως η διαχείριση του στόλου, η τεχνολογική καινοτομία, η εκπαιδευση και διαχειρηση πληρωματων, η ενεργειακή απόδοση και το περιβάλλον, η προστασία και η ασφάλεια. Το Συνέδριο αποσκοπεί επίσης στο να αναδείξει εταιρείες που εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο της εταιρικής τους πολιτικής.

Το Συνέδριο αποσκοπεί να δώσει μια υψηλού επιπέδου ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα σημαντικού επιχειρησιακού ενδιαφέροντος για την ναυτιλία. Παράλληλα αποσκοπεί να λειτουργήσει σαν πλατφόρμα επικοινωνίας και επαφών στα παραπάνω θέματα και συνδέει τις ναυτιλιακές εταιρείες, τους ναυλωτές, τις κυβερνητικές και μη κρατικές ενώσεις, τους νηογνώμονες, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς  (P&I Clubs), τα Νηολόγια, τους προμηθευτές τεχνολογίας και υπηρεσιών και την οικονομική και επενδυτική κοινότητα.

Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε πώς η ναυτιλιακή κοινότητα έχει αποδεχτεί αυτό το Συνέδριο. Φέτος, ανώτατα στελέχη από 26 κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες, 3 πολύ σημαντικούς νηογνώμονες, καθώς επίσης ναυλωτές, χρηματοδότες και οργανώσεις της ναυτιλιακής αγοράς επάνδρωσαν τα πάνελ για να συζητήσουν τις γεωπολιτικές, κανονιστικές και εμπορικές τάσεις που επηρεάζουν τη ναυτιλία και πώς η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών μεταφράζεται σε απτά εμπορικά, επιχειρησιακά και οικονομικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η μεγάλη συμμετοχή των ναυτιλιακών εταιρειών στο Συνέδριο είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ασφαλής, αποτελεσματική, και συμμορφούμενη με τους κανονισμούς διαχείριση του πλοίου αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ναυτιλίας και το Συνέδριο προσδίδει στο επιχειρησιακό κομμάτι της δουλειάς και στις εταιρείες που εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές την δέουσα προσοχή.

Το Συνέδριο άνοιξε ο Πρόεδρος της Capital Link κ. Νικόλαος Μπορνόζης, o οποίος αφού καλωσόρισε το κοινό,  τόνισε ότι στην έβδομη χρονιά του, αυτό είναι το μοναδικό Συνέδριο το οποίο αναδεικνύει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές στον Κλάδο σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως η διαχείριση του στόλου, η τεχνολογική καινοτομία, η εκπαίδευση και διαχείριση πληρωμάτων, η ενεργειακή απόδοση και το περιβάλλον, η προστασία και η ασφάλεια. Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης ευχαρίστησε την Ένωση Εφοπλιστών της Δανίας και της Γερμανίας και την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας, για την υποστήριξη και συνεργασία τους.

Στη συνέχεια ο κ. Clay Maitland, Conference Chairman; Founding Partner – NAMEPA; Chairman – NYMAR; Managing Partner – International Registries, στην εναρκτήρια ομιλία του ανέφερε τα εξής: «Πιστεύω πως βρισκόμαστε σε ένα από τα σημαντικότερα Συνέδρια στην Ευρώπη. Σήμερα έχουμε πάνελ με διακεκριμένους ομιλητές και προσκεκλημένους, και όλοι μαζί θα αναλύσουμε το διαρκώς διαφοροποιούμενο τοπίο της βιομηχανίας, από τα νέα καύσιμα έως τις
«πράσινες» τεχνολογίες, και όχι μόνο.»

SECTION “INDUSTRY CHALLENGES & THE ROAD MAP AHEAD”
Geopolitical, Regulatory & Market Developments Affecting Shipping & The Industry’s Response

Συντονιστής: κ. Clay Maitland, Founding Partner – NAMEPA; Chairman – NYMAR; Managing Partner – International Registries
Ομιλητές:
•    κ. Apostolos Poulovassilis, CEO – Aegean Shipping Management, Inc.
•    κ. Dimitris Vastarouchas, Deputy Chief Operating Officer & Technical Director – Danaos Shipping
•    κ. Dimitrios Fafalios, Chairman, Technical Committee – INTERCARGO; Member of the Board – Union of Greek Shipowners; President & Director – Fafalios Shipping
•    κ. Bill Box, Senior Manager Commercial, Area Manager Greece & Cyprus, Manager PPS Payment Performance System – INTERTANKO
•    κ. Tom Boardley, Executive Vice President and Global Head of Corporate and External Affairs – Lloyd's Register

O κ. Clay Maitland, Founding Partner – NAMEPA; Chairman – NYMAR; Managing Partner – International Registries, ανέφερε: «Το πάνελ, αποτελούμενο από τον Απόστολο Πουλοβασίλη της Aegean Shipping Management, Inc., τον Δημήτρη Βασταρούχα της Danaos Shipping, τον Δημήτριο Φαφαλιό της Intergargo, τον Bill Box της Intertanko, και τον Tom Boardley της Lloyd's Register, με συντονιστή τον Clay Maitland της International Registries, διερεύνησε τις προκλήσεις που επηρεάζουν τον κλάδο της ναυτιλίας, και τον τρόπο με τον οποίο οι προκλήσεις αυτές θα σχηματίσουν το μέλλον του κλάδου. Το πρώτο ζήτημα είναι το πλεόνασμα χωρητικότητας. Είμαστε άραγε καταδικασμένοι να υπομείνουμε τις έντονες εξάρσεις και υφέσεις; Υπάρχουν προτάσεις για το πώς «η επόμενη φορά θα διαφέρει»; Το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής: Με ποιον τρόπο πιστεύετε πως πρέπει να διαχειριστούμε το ανώτατο όριο Θείου που θα ισχύσει από το 2020; Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) αποτελεί λύση; Μιας και αναφερθήκαμε στο 2020, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε καταλλήλως τους αξιωματικούς και τα κατώτερα μέλη του πληρώματος, με τη λειτουργία των σκαφών να γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη; Ποιος θα αναλάβει την εκπαίδευση αυτή;»

1)    O κ. Apostolos Poulovassilis, CEO – Aegean Shipping Management, Inc., ανέφερε: «Οι εφοπλιστές, οι διαχειριστές των πλοίων και σύσσωμος ο ναυτιλιακός κλάδος λειτουργούν εν μέσω ενός διαρκώς και γενικευμένα δύσκολου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Βρίσκονται επίσης αντιμέτωποι με μια αυξανόμενη πολυπλοκότητα αναφορικά με τις σημαντικές περιβαλλοντικές κανονιστικές αλλαγές που φαίνονται ήδη στον ορίζοντα. Από τους νέους αυτούς κανονισμούς προκύπτουν μια σειρά ερωτήσεων και επιλογών, τις οποίες οι εφοπλιστές θα πρέπει να διαχειριστούν αρχικά για λόγους συμμόρφωσης, αλλά και σε όρους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των ενσωματωμένων λύσεων ως κομμάτι μιας ολιστικής προσέγγισης βάσει του συνολικού εμπορικού και επιχειρησιακού πλαισίου της κάθε εταιρείας.»

2)    O κ. Dimitris Vastarouchas, Deputy Chief Operating Officer & Technical Director – Danaos Shipping, ανέφερε:  «Προχωρώντας προς την Έξυπνη Ναυτιλία, κατέστη σαφές πως απαιτούνται τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της αγοράς, τους κανονισμούς και τις τοπικές προϋποθέσεις, με σκοπό την παραγωγή αξίας για τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι
απαιτητικές διοικητικές ανάγκες και οι καινοτόμες εργασιακές μέθοδοι πρέπει να γίνουν πράξη ώστε η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα να γίνει ομαλά. Οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν, με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα από τους υπαλλήλους, επομένως οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε νέες δομές, εξειδικευμένο προσωπικό, εμπειρογνώμονες και συστήματα ΤΠ. Ταυτόχρονα, οφείλουν να ενισχύσουν τη σύγχρονη φιλοσοφία τους, να προωθήσουν τη διαφάνεια και να εργαστούν από κοινού με τους αρμόδιους φορείς. Η ναυτιλία μπήκε σε μια νέα εποχή, όπου η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της παραδοσιακής ναυτιλίας, της σύγχρονης νοοτροπίας και της κοινωνικής συνείδησης.»

3)    O κ. Bill Box, Senior Manager Commercial, Area Manager Greece & Cyprus, Manager PPS Payment Performance System – INTERTANKO, ανέφερε:  «Οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων του σήμερα πρέπει να είναι πολυμήχανοι, καθώς οι πιέσεις των κανονισμών και τα στενά χρηματοδοτικά όρια αυξάνουν τα έξοδα και δυσχεραίνουν την οικονομική διαχείριση.
Η αρνητική εισοδηματική ροή που βιώνουν οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων οφείλεται στην πληρωμή του εμπορεύματος στο τέλος του ταξιδιού, μετά την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης, υποχρεώνοντας τον εφοπλιστή να στηρίζει οικονομικά ολόκληρο το ταξίδι.
Ωστόσο, το ιδιαίτερο ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων είναι η συνήθης καθυστέρηση πληρωμών εκ μέρους των ναυλωτών εμπορεύματος (>10 μέρες καθυστέρηση) συν τα έξοδα επισταλιών (>95 μέρες καθυστέρηση).
Αυτή η πρακτική πληρωμών με καθυστέρηση για τα έξοδα εμπορευμάτων και επισταλιών επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη δεξαμενόπλοιων με 1.200 $ ανά ταξίδι κατά μέσο όρο, δηλαδή πάνω από 250.000 $ τον χρόνο για έναν στόλο 18 δεξαμενόπλοιων, εκ των οποίων το καθένα χρησιμοποιείται μια φορά το μήνα.»

4)    O κ. Tom Boardley, Executive Vice President and Global Head of Corporate and External Affairs – Lloyd's Register, ανέφερε: «Χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνεται για να απευθυνθώ στο συγκεκριμένο ακροατήριο. Τα τελευταία 8 χρόνια θεωρώ πως οι μεγαλύτερες καινοτομίες δεν έχουν λάβει χώρα στον τομέα της τεχνολογίας. Η πραγματική καινοτομία αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης της ναυτιλίας και την εγκαθίδρυσης της εμπειρογνωμοσύνης. Η Ελλάδα είναι μαζί με την Κίνα ο ηγέτης του κλάδου, οπότε  αν οι άνθρωποι σε αυτήν την αίθουσα δεν είναι ικανοί να απαντήσουν στα φλέγοντα προαναφερθέντα ερωτήματα, δεν βλέπω ποιος θα μπορούσε.
Όσον αφορά το γεωπολιτικό τοπίο του μέλλοντος, είδαμε την (προβλέψιμη) άνοδο της Κίνας και την επικράτηση των μεγάλων εταιρειών έναντι των πιο αδύναμων παραγόντων. Οι λεγόμενες «πρωτεύουσες» της ναυτιλίας έχουν μειωθεί στον αριθμό, υπάρχουν επομένως λιγότερα και άρα ισχυρότερα κέντρα. Τέλος, πιστεύω πως η μεγαλύτερη πρόκληση του μέλλοντος σχετίζεται με την εφαρμογή του ανώτατου ορίου εκπομπών Θείου.»

www.worldenergynews.gr

panagiotis