Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας - Τι προβλέπεται για τη διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας

Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας - Τι προβλέπεται για τη διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας
Επιτρέπει την διακίνηση καυσίμων με δεξαμενόπλοια 20 έως 50 ετών μονάχα υπό προϋποθέσεις και ρυθμίζει ζητήματα λειτουργίας των νηογνομώνων
Αλλαγές στον τρόπο ελέγχου των πλοίων, με όριο ηλικίας   και ρυθμίσεις  για την διακίνηση καυσίμων περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας που κατατέθηκε σήμερα 1/11 στη Βουλή.
Συγκεκριμένα απαγορεύεται από 1-1-2018 η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες που έχουν συμπληρώσει ηλικία 50 ετών, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσης.
Η ίδια απαγόρευση προβλέπεται, από 1 - 1 - 2019 και 1 - 1 - 2022, για πλοία ηλικίας 40 και 30 ετών αντίστοιχα. Από την 1η Ιανουαρίου του 2018 και μέχρι τις ημερομηνίες αυτές, κάθε πλοίο που έχει συμπληρώσει ηλικία 20 ετών, θα μπορεί να διακινεί καύσιμα ναυτιλίας, μονάχα εφόσον ικανοποιούνται πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα.
Το νομοσχέδιο πρόκειται να συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Με το νομοσχέδιο, καταργείται η διαδικασία με την οποία χορηγούνταν παρατάσεις στα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας των πλοίων, η οποία κρίνεται πλέον ως «ασαφής».
 Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με το σύστημα εποπτείας των πλοίων, και μεταξύ άλλων, «ορίζεται ότι από 30-9-2018 και εφεξής, και μόνο για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί από το αρμόδιο υπουργείο στους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες), πάει η έκδοση των προβλεπόμενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον κλάδο ελέγχου πλοίων (ΚΕΠ), τις λιμενικές αρχές καθώς και τα τοπικά κλιμάκια επιθεώρησης πλοίων, και εκδίδονται από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες).
Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι μνημονευόμενοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις».
Επιπροσθέτως, απαγορεύεται στο εξής στους νηογνώμονες να απασχολούν στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του υπουργείου Ναυτιλίας, που δεν έχει συμπληρώσει τρία χρόνια από την συνταξιοδότησή του, ή την - με οποιονδήποτε τρόπο - αποχώρησή του από την υπηρεσία του. Η παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης, θα επιφέρει ανάκληση της εξουσιοδότησης του νηογνώμονα.

www.worldenergynews.gr

panagiotis