Σε διεθνές εμπορευματικό κέντρο μπορεί να αναδειχθεί η Ελλάδα

Σε διεθνές εμπορευματικό κέντρο μπορεί να αναδειχθεί η Ελλάδα
Το 2015, η αξία των εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΕ με χώρες εκτός ΕΕ που μεταφέρθηκαν διά θαλάσσης, αντιστοιχεί περίπου στο 51% του συνολικού εμπορίου της ΕΕ
Σε Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο μπορεί να αναδειχθεί η Ελλάδα αναπτύσσοντας εθνική στρατηγική και αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητές, παρέχοντας και υποστηρικτικές υπηρεσίες, αναφέρεται σε έρευνα της ΕΥ, με τίτλο «Ελλάδα-Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο».
Στην έκθεση  σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ σημειώνεται ότι ο κλάδος των μεταφορών για τη χώρα μας είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος, θέσεων εργασίας καθώς αντιπροσωπεύει το 10,85% του ΑΕΠ και ανέρχεται σε 19,8 δισ. ευρώ.Όπως τονίζεται, οι θαλάσσιες μεταφορές διαδραματίζουν βασικό ρόλο, τόσο στο διεθνές εμπόριο, όσο και στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου όγκου εμπορίου μεταφέρεται διά θαλάσσης.
Το 2015, η αξία των εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΕ με χώρες εκτός ΕΕ που μεταφέρθηκαν διά θαλάσσης, αντιστοιχεί περίπου στο 51% του συνολικού εμπορίου της ΕΕ.

www.worldenergynews.gr

panagiotis