Συμφωνία της GTT για την πλωτή μονάδα FLNG της Shell's στην Αυστραλία

Συμφωνία της GTT για την πλωτή μονάδα FLNG της Shell's στην Αυστραλία
Το Prelude FLNG έχει χωρητικότητα αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου 326.000 m3.
Η Γαλλική  GTT υπέγραψε σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συστήματος συγκράτησης φορτίου στην πλωτή εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (FLNG) της Shell's Prelude στη λεκάνη της δυτικής Αυστραλίας.
Η σύμβαση θα παράσχει μηχανική υποστήριξη, επιθεώρηση, συντήρηση καθώς και δοκιμή του συστήματος συγκράτησης.
Το Prelude FLNG εγκαταστάθηκε πρόσφατα στη θέση του 475 χλμ. Βορειοανατολικά του Broome, όπου η φάση σύνδεσης και ανάθεσης του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το Prelude FLNG έχει χωρητικότητα αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου 326.000 m3.
Έχει 10 δεξαμενές (έξι για LNG και τέσσερις για LPG), το καθένα εξοπλισμένο με το σύστημα συγκράτησης Mark III που αναπτύχθηκε από την GTT.

www.worldenergynews.gr

panagiotis