ΑναζήτησηCommodities are powered by Investing.com

29/05/2017 00:15

Οικονομία έως 60% για ψύξη – θέρμανση – μαγείρεμα, με το μισό κόστος για την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σπίτι

Εκτός από τα μηδενικά τέλη σύνδεσης, όσοι καταναλωτές συνδεθούν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2017 στο δίκτυο του φυσικού αερίου θα μπορούν να τύχουν επιδότησης που φτάνει μέχρι και τα 3.000 ευρώ για την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης
Εάν από τη γειτονιά σας διέρχεται το δίκτυο φυσικού αερίου και ακόμη δεν έχετε συνδεθεί σ’ αυτό, ίσως τώρα είναι η καταλληλότερη περίοδος για να το κάνετε.
Πέρα από τη σημαντική εξοικονόμηση που θα πετύχετε σε ότι αφορά στο κόστος για τη ψύξη, τη θέρμανση και το μαγείρεμα, όσοι αποφασίσουν να βάλουν εντός του επόμενου εξαμήνου το φυσικό αέριο στην κατοικία και την καθημερινότητά τους θα έχουν παράλληλα σημαντικά χαμηλότερο κόστος για την σύνδεση και την εγκατάσταση στο ακίνητό τους του φθηνού αυτού καυσίμου.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η χρήση φυσικού αερίου εξασφαλίζει οικονομία της τάξεως του 35% για θέρμανση σε σχέση με εκείνη που παράγεται μέσω της καύσης πετρελαίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 60% στην περίπτωση της αντικατάστασης του ηλεκτρικού ρεύματος για τον κλιματισμό, το μαγείρεμα και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.   
Η σύνδεση με το δίκτυο του φυσικού αερίου αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους καταναλωτές λόγω των προσφορών που κάνουν οι εταιρίες διανομής αερίου, προσφορές που μειώνουν το συνολικό κόστος για τη σύνδεση και την εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης κατά περίπου 50%.


Καταρχάς, ο υποψήφιος καταναλωτής φυσικού αερίου δεν θα επιβαρυνθεί με τα τέλη σύνδεσης στο δίκτυο, καθώς με βάση την τρέχουσα προσφορά των εταιριών διανομής ΕΔΑ Αττικής και ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας αυτά είναι μηδενικά.
Σημειώνεται πως τα τέλη σύνδεσης, ανάλογα με το είδος του ακινήτου, κυμαίνονται από 200 έως και 700 ευρώ, ποσό που δεν θα κληθούν να καταβάλουν όλοι οι νέοι χρήστες.

Επιδότηση νέας εγκατάστασης θέρμανσης

Πέραν αυτού, σε όσους συνδεθούν στο εξής στο δίκτυο του φυσικού αερίου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της κατοικίας τους, η εταιρία ΕΔΑ Αττικής χορηγεί ένα ειδικό πρόγραμμα επιδότησης για τη μετατροπή της εγκατάστασης θέρμανσης.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις αρχές Απριλίου 2017 και θα συνεχιστεί το αργότερο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2017 εφόσον δεν έχει εξαντληθεί πιο νωρίς το συνολικό διαθέσιμο ποσό που ανέρχεται στα 4,7 εκατ. ευρώ, αφορά τόσο σε κεντρικές όσο και σε αυτόνομες θερμάνσεις.   
Η επιδότηση αυτή φτάνει μέχρι και τις 3.000 ευρώ για μια πολυκατοικία, καθώς και έως τα 750 ευρώ για ένα διαμέρισμα με αυτόνομο σύστημα θέρμανσης.


Πιο συγκεκριμένα, τα ποσά της επιδότησης (μαζί με τον ΦΠΑ) διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα και έχουν ως ακολούθως:
•    Για σύστημα κεντρικής θέρμανσης σε πολυκατοικία ή σε μονοκατοικία με ισχύ λέβητα άνω των 200 χιλιάδων kcal/h, το ποσό της επιδότησης είναι 3.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ
•    Για σύστημα με ισχύ λέβητα από 170 χιλιάδων kcal/h έως και 200 χιλιάδες kcal/h, η επιδότηση φτάνει τα 2.250 ευρώ
•    Για σύστημα με ισχύ λέβητα 120 – 170 χιλιάδων kcal/h, το ποσό της επιδότησης είναι 1.500 ευρώ
•    Για σύστημα με ισχύ λέβητα 35 – 120 χιλιάδων kcal/h, η επιδότηση έχει οριστεί στα1.100 ευρώ
•    Για σύστημα κεντρικής θέρμανσης με ισχύ λέβητα μικρότερο ή ίσο με 35 χιλιάδες kcal/h ή για σύστημα αυτόνομης θέρμανσης διαμερίσματος, το ποσό της επιδότησης φτάνει τα 750 ευρώ
Οι δαπάνες που καλύπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούν στις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης του ακινήτου σε αντίστοιχη εγκατάσταση με χρήση φυσικού αερίου.
Το ποσό της επιδότησης αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής απευθείας στον ανάδοχο εγκαταστάτη και τον προμηθευτή του αναγκαίου εξοπλισμού μετά την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φυσικού αερίου.
Σημειώνεται ότι προς το παρόν ανάλογο πρόγραμμα επιδότησης δεν προσφέρει η Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, ωστόσο είναι κάτι που βρίσκεται στα σχέδιά της για το προσεχές μέλλον.  
 
Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

Το πρόγραμμα επιδότησης ισχύει μόνο για κατοικίες που χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν αφορά σε κενά διαμερίσματα ή οικιστικά ακίνητα υπό ανέγερση.
Το πρώτο βήμα για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο εν λόγω πρόγραμμα είναι να υπογράψει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής και να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα αιτηθεί την επιδότηση.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:
•    Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης και αποδοχή των όρων συμμετοχής σ’ αυτό
•    Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης).
Εφόσον παραλάβει τα δικαιολογητικά, η εταιρία διανομής αερίου προχωρά στον έλεγχό τους και ενημερώνει τον υποψήφιο πελάτη για τυχόν ελλείψεις ή λάθη.
Στη συνέχεια η εταιρία προχωρά στην κατασκευή του σημείου παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου.
Αμέσως μετά ο ανάδοχος εγκαταστάτης που έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, οφείλει να υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τη σχετική μελέτη για θεώρηση και έγκριση.
Εφόσον η μελέτη εγκριθεί, ο εγκαταστάτης προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και εν συνεχεία υποβάλλει στην εταιρία τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εγκατάστασης και στην έκδοση της άδειας χρήσης φυσικού αερίου.


Το τελευταίο βήμα με το οποίο ολοκληρώνεται η διαδικασία για την εξασφάλιση της επιδότησης, έχει να κάνει με την κατάθεση μιας σειράς εγγράφων όπως:
•    Τη σύμβαση επιδότησης μέρους του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου
•    Το τιμολόγιο του ανάδοχου εγκαταστάτη
•    Την υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου καταναλωτή, όπου ορίζει το ύψος του επιδοτούμενου ποσού και τον ανάδοχο εγκαταστάτη στον οποίον επιθυμεί να εκχωρηθεί αυτό το ποσό
Η εταιρία διανομής αερίου, μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών, αποδίδει και καταβάλει το επιδοτούμενο ποσό στον εγκαταστάτη.
Το ποσό αυτό αφαιρείται από το τελικό συνολικό κόστος της εγκατάστασης του νέου συστήματος θέρμανσης, με αποτέλεσμα ο νέος χρήστης φυσικού αερίου να αποκτά πρόσβαση στο οικονομικό αυτό καύσιμο με σαφώς μικρότερη οικονομική επιβάρυνση.

www.worldenergynews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 29 Μάιος 2017 09:34

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.