ΑναζήτησηCommodities are powered by Investing.com

05/05/2017 01:30

Φθηνότερο έως 20% το οικιακό ρεύμα με τις «εκπτώσεις συνέπειας» - Τι προσφέρουν οι πάροχοι, πως επωφελούμαστε

Η έκπτωση υπολογίζεται αποκλειστικά στην τιμή της κιλοβατώρας και όχι στο σύνολο του λογαριασμού ρεύματος, ενώ το ποσό που προκύπτει αφαιρείται από τον κάθε επόμενο λογαριασμό
Χωρίς καμία αμφιβολία, το φθηνότερο ρεύμα για το σπίτι του το εξασφαλίζει εκείνος που δεν πληρώνει τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει.
Όπως επίσης χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία, αυτός ο ίδιος «καταναλωτής» θα βρεθεί – αργά ή γρήγορα – με κατοικία χωρίς ηλεκτρικό και ταυτόχρονα με ένα μεγάλο ποσό χρέους προς την εταιρία παροχής ρεύματος.
Ωστόσο, είναι δυνατόν ο καθένας να έχει το φθηνότερο ρεύμα, χωρίς ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο διακοπής της παροχής και δίχως να συσσωρεύει οφειλές.
Πως μπορεί να το πετύχει; Με το να είναι συνεπής στην πληρωμή των λογαριασμών του.
Σχεδόν όλες οι εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρουν στους πελάτες που εξοφλούν εμπρόθεσμα τον λογαριασμό του ρεύματος σημαντικά ποσοστά εκπτώσεων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν σχεδόν το 20%.
Ως αποτέλεσμα, η τιμή της κιλοβατώρας που καλούνται να πληρώσουν οι αξιόπιστοι καταναλωτές διαμορφώνεται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το αρχικό κόστος, ιδίως δε αν η «έκπτωση συνέπειας» συνδυαστεί με άλλες παράλληλες προσφορές των εταιριών παρόχων (π.χ. έκπτωση στους λογαριασμούς που εξοφλούνται μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής).


Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως η έκπτωση που δίδεται στους συνεπείς πελάτες των προμηθευτών ρεύματος αφορά αποκλειστικά και μόνο το ανταγωνιστικό – όπως ονομάζεται – σκέλος του λογαριασμού, δηλαδή την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν πρέπει οι καταναλωτές να υπολογίζουν την έκπτωση αυτή στο σύνολο του λογαριασμού που περιλαμβάνει επιπλέον τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (χρήση του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής, δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κ.α.) και τις χρεώσεις προς τρίτους (δημοτικά τέλη κτλ), καθώς επίσης και τους φόρους – τέλη.  
Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν, επίσης, πως από την έκπτωση για την εμπρόθεσμη πληρωμή των λογαριασμών εξαιρούνται εκείνοι οι καταναλωτές που έχουν ενταχθεί σε ειδικά τιμολόγια (όπως είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο), τα οποία ούτως ή άλλως χρεώνουν την κιλοβατώρα με ιδιαίτερα χαμηλή τιμή (από 0,02772 ευρώ).
Αναλυτικά, οι εκπτώσεις με τις οποίες επιβραβεύουν τους «καλοπληρωτές» πελάτες τους οι εταιρίες παροχής ρεύματος έχουν ως ακολούθως: 


Η εταιρία Elpedison χρεώνει την τιμή της κιλοβατώρας από 0,08950 ευρώ έως και 0,09195 ευρώ (το νυχτερινό ρεύμα χρεώνεται προς 0,06610 ευρώ ανά κιλοβατώρα) ανάλογα με τα επιμέρους προγράμματα που απευθύνονται στα νοικοκυριά.
Οι τιμές αυτές, ωστόσο, μπορεί να διαμορφωθούν σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα σε συνδυασμό με τις προσφορές που διαθέτει κατά καιρούς στην αγορά ο συγκεκριμένος προμηθευτής ρεύματος.
Επιπλέον, οι πελάτες της Elpedison που καταβάλουν εμπρόθεσμα το συνολικό τίμημα του λογαριασμού εξασφαλίζουν επιπρόσθετη έκπτωση της τάξεως του 10%, με αποτέλεσμα η τελική τιμή χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος να μειώνεται περαιτέρω.
Επισημαίνεται πως το ποσό της έκπτωσης που προκύπτει από την συνέπεια πληρωμής αφαιρείται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα λάβει ο καταναλωτής.  

Οι χρεώσεις της κιλοβατώρας από την εταιρία Protergia διαμορφώνονται μεταξύ 0,0898 ευρώ και 0,0943 ευρώ, αναλόγως του προγράμματος που επιλέγει ο οικιακός καταναλωτής.
Η δε τιμή του νυχτερινού ρεύματος είναι, όπως σε όλους σχεδόν τους ιδιώτες παρόχους, 0,06610 ευρώ.   
Η έκπτωση που προσφέρει η εταιρία στους συνεπείς στις πληρωμές τους πελάτες ανέρχεται στο 17% σε ότι αφορά στη χρέωση του ρεύματος, ενώ επιπλέον τους επιβραβεύει με 100% έκπτωση στο πάγιο τέλος χρήσης για τις καταναλώσεις που ξεπερνούν τις 2.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο.  
Αυτή την περίοδο και μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, η Protergia «τρέχει» προσφορά που χρεώνει για διάστημα τριών μηνών (τους τρεις πρώτους της 24μηνης σύμβασης) με την τιμή του νυχτερινού ρεύματος την ενέργεια που καταναλώνει ένα νοικοκυριό καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Μετά το τέλος του τριμήνου, όσοι πελάτες εξοφλούν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους εξασφαλίζουν έκπτωση 15% επί της τιμής της κιλοβατώρας.

Ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγει ο πελάτης της εταιρίας Ήρων, η τιμή της κιλοβατώρας ξεκινά από το 0,085 ευρώ και φτάνει το 0,092 ευρώ.
Η χρέωση της κιλοβατώρας το βράδυ, για όσους έχουν νυχτερινό ρεύμα, είναι 0,0661 ευρώ.
Ως κίνητρο για την εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού ρεύματος, η εταιρία Ήρων προσφέρει στους πελάτες της έκπτωση της τάξεως του 10% στη τιμή του ηλεκτρικού.
Η έκπτωση αυτή υπολογίζεται στον επόμενο λογαριασμό από εκείνον που εξοφλήθηκε εντός της χρονικής του προθεσμίας.


Το κόστος της κιλοβατώρας στην εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας GREEN κυμαίνεται από 0,0875 ευρώ έως 0,0895 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο καταναλωτής, με το νυχτερινό ρεύμα να τιμάται προς 0,0661 ευρώ.
Ωστόσο, οι πελάτες της εταιρίας έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ακόμη πιο χαμηλές τιμές αν καταβάλουν μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ρεύματος το ποσό που αναγράφεται σ’ αυτόν.
Ειδικότερα, η GREEN προσφέρει στους συνεπείς στις πληρωμές τους καταναλωτές έκπτωση 12% επί των αρχικών τιμών.
Μάλιστα, το όφελος γι’ αυτούς μπορεί να μεγαλώσει περαιτέρω με τις επιπρόσθετες προσφορές που κάνει κατά καιρούς η GREEN.


Με βάση το τιμολόγιο της εταιρίας Volterra, η χρέωση της κιλοβατώρας είναι 0,085 ευρώ και της αντίστοιχης του νυχτερινού ρεύματος 0,0661 ευρώ.
Επί αυτών των τιμών, ο συγκεκριμένος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει έκπτωση που μειώνει περαιτέρω το κόστος του ρεύματος για όλους εκείνους τους καταναλωτές που είναι απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες της εταιρίας Volterra έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν έκπτωση 10% στην τιμή του ηλεκτρικού στην περίπτωση που εξοφλήσουν μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια τον λογαριασμό ρεύματος και δεν έχουν παλαιότερες οφειλές.  


Η εταιρία ΚΕΝ τιμολογεί την κιλοβατώρα του οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος προς 0,0895 – 0,0919 ευρώ (και προς 0,0661 ευρώ το νυχτερινό ρεύμα), ενώ ακολουθώντας το παράδειγμα των ανταγωνιστών της προσφέρει εκπτώσεις στους «καλούς» της πελάτες.
Πιο συγκεκριμένα, όσοι καταναλωτές πληρώνουν έγκαιρα τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος επιβραβεύονται από την εταιρία ΚΕΝ με έκπτωση που ανέρχεται στο 15% επί της τιμής της κιλοβατώρας.
Επιπλέον, με την εμπρόθεσμη εξόφληση των πρώτων έξι λογαριασμών, η εταιρία τους επιστρέφει το 50% της εγγύησης που αυτοί κατέβαλαν.


Η ΔΕΗ έχει το ακριβότερο τιμολόγιο σε σχέση με τους ιδιώτες παρόχους ρεύματος, καθώς η χρέωση της κιλοβατώρας ξεκινά από το 0,0946 ευρώ για καταναλώσεις έως 2.000 kWh το τετράμηνο και φτάνει το 0,10252 ευρώ για καταναλώσεις άνω των 2.000 kWh.
Στο νυχτερινό ρεύμα η χρέωση είναι η ίδια με τους ανταγωνιστές της, δηλαδή διαμορφώνεται στο 0,0661 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Στο πλαίσιο της πολιτικής για περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της, η κρατική επιχείρηση προσφέρει στους καταναλωτές που πληρώνουν με συνέπεια και χωρίς καθυστερήσεις τον λογαριασμό ρεύματος έκπτωση της τάξεως του 15%.
Η έκπτωση δίδεται ακόμη και σε όσους έχουν προβεί σε ρύθμιση παλαιότερων οφειλών, εφόσον φυσικά εξοφλούν παράλληλα τις δόσεις του διακανονισμού μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους.

www.worldenergynews.gr
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Μάιος 2017 09:10

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.