ΑναζήτησηCommodities are powered by Investing.com

24/04/2017 00:09

Χαμηλότερο έως 60% το κόστος του κλιματισμού με φυσικό αέριο – Η διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο και οι προσφορές

Οι εταιρίες διανομής αερίου προσφέρουν μέχρι και 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης, ενώ παράλληλα επιδοτούν μέσω ειδικών προγραμμάτων την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης
Όχι μόνο το χειμώνα, αλλά ακόμη και το καλοκαίρι είναι δυνατόν ένα νοικοκυριό να εξοικονομήσει ενέργεια – και επομένως χρήματα – από τη χρήση φυσικού αερίου.
Εκτός από τη θέρμανση, το μαγείρεμα και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, το φυσικό αέριο αποδεικνύεται εξίσου οικονομικό σε ότι αφορά στην εξασφάλιση κλιματισμού στο σπίτι κατά τη διάρκεια των θερμών ημερών του χρόνου.
Μια κεντρική μονάδα που τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο και η οποία λειτουργεί με φυσικό αέριο, μπορεί να τροφοδοτήσει με ψύξη τα κλιματιστικά που βρίσκονται στα δωμάτια της κατοικίας και μάλιστα μειώνοντας σε ποσοστό μέχρι και 60% τη σχετική δαπάνη σε σύγκριση με την αντίστοιχη που θα απαιτούσαν τα ίδια μηχανήματα στην περίπτωση λειτουργίας τους με ηλεκτρικό ρεύμα.
Δικαιολογημένα λοιπόν το φυσικό αέριο αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα εξοικονόμησης «παντός καιρού», κάτι εξάλλου που φανερώνει το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων νοικοκυριών να συνδεθούν με το συγκεκριμένο δίκτυο.  
Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος για σύνδεση της κατοικίας του στο δίκτυο φυσικού αερίου είναι απλή και σχετικά σύντομη.
Σε κάθε περίπτωση, πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια οφείλει να ελέγξει για την ύπαρξη ενεργοποιημένου δικτύου φυσικού αερίου στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο.
Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει εύκολα είτε τηλεφωνώντας στους αριθμούς 1133 για την Αττική, 11150 για τη Θεσσαλονίκη - Θεσσαλία και 216 2000 401-5 για την υπόλοιπη Ελλάδα και ζητώντας της σχετική πληροφορία, είτε επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα της τοπικής Εταιρίας Διανομής Αερίου (Αττικής: www.edaattikis.gr, Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας: www.edathess.gr, υπόλοιπης Ελλάδας: www.deda.gr) και συγκεκριμένα την εφαρμογή αναζήτησης της διαθεσιμότητας του δικτύου φυσικού αερίου.
Αν υπάρχει ενεργοποιημένο δίκτυο στον δρόμο της κατοικίας του τότε μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία σύνδεσης, διαφορετικά θα πρέπει να περιμένει μέχρις ότου το δίκτυο φτάσει στην περιοχή του.

Η διαδικασία βήμα – βήμα

Τα βήματα που οφείλει να κάνει ο ενδιαφερόμενος από εκεί και πέρα προκειμένου να εξασφαλίσει τη διασύνδεση του σπιτιού του με το δίκτυο φυσικού αερίου έχουν ως εξής:
•    Υποβάλει την αίτηση σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου σε ένα από τα καταστήματα των εξουσιοδοτημένων εμπορικών συνεργατών της εταιρίας διανομής (σχετικός κατάλογος υπάρχει στις ιστοσελίδες των τριών εταιριών) ή στα κεντρικά καταστήματα εξυπηρέτησης πελατών της κάθε εταιρίας. Ταυτόχρονα, υποβάλει και την αίτηση σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου με την τοπική εταιρία παροχής αερίου.


•    Συλλέγει προσφορές για την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου. Εφόσον εγκριθούν οι δύο αιτήσεις, ζητά οικονομική προσφορά από τουλάχιστον δύο εγκαταστάτες για το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης και των συσκευών που απαιτούνται. Ειδικότερα, στην οικονομική προσφορά καλό είναι να περιλαμβάνονται το κόστος της μελέτης, οι προτεινόμενες συσκευές καυστήρα και λέβητα (μάρκα και τύπος) στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης ή οι προτεινόμενες συσκευές επίτοιχου λέβητα στην περίπτωση αυτονομίας. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέξει, επίσης, αν στην τιμή περιλαμβάνονται τα παρελκόμενα υλικά. Επιπλέον, στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να γίνεται καταγραφή του μήκους και των υλικών σωληνώσεων (χαλκός ή χάλυβας), καθώς και των λοιπών υλικών που ενδεχομένως να χρειάζονται λόγω ιδιαιτερότητας της πολυκατοικίας ή του μεμονωμένου ακινήτου. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος είναι απαραίτητο να ζητήσει να ενημερωθεί για τις προσφερόμενες εγγυήσεις αναφορικά με τα υλικά, αλλά και για τις υπηρεσίες ελέγχου και συντήρησης (εργασίες και περιοδικότητα). Επισημαίνεται πως ο έλεγχος της εσωτερικής εγκατάστασης και της καμινάδας πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο, ενώ η συντήρησή τους κάθε τέσσερα έτη. Απαραίτητα, ο υποψήφιος χρήστης φυσικού αερίου θα πρέπει να ζητήσει στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνονται και τα εργατικά έξοδα τοποθέτησης, ώστε να γνωρίζει εκ ακριβώς το τελικό κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης μπορεί να την αναλάβει κάποιος από τους εξουσιοδοτημένους εμπορικούς συνεργάτες των εταιριών διανομής αερίου ή από τους αδειοδοτημένους εγκαταστάτες υδραυλικούς καυσίμου αερίου.
•    Καταβάλει τα τέλη σύνδεσης (εφόσον απαιτούνται, αν και συνήθως οι εταιρίες διανομής προφέρουν έκπτωση100% στα τέλη για τους νέους τους πελάτες), προσκομίζει το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της σύμβασης και υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι μια φωτοτυπία της ταυτότητάς του, το αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης κτήσης της κυριότητας του ακινήτου ή μια υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται το 100% της ιδιοκτησίας και το πρακτικό της απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας (50% των ψήφων ιδιοκτησίας + 1 ψήφος) για την αλλαγή του καυσίμου σε φυσικό αέριο και την έγκριση εκτέλεσης των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωληνώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών κλπ) εντός των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας. Παράλληλα, ο νέος πελάτης υπογράφει και τη σύμβαση προμήθειας, εφόσον έχει προηγουμένως εξοφλήσει τη σχετική εγγύηση.
•    Κατασκευάζεται – εφόσον απαιτείται – το παροχετευτικό δίκτυο από την εταιρία διανομής αερίου και γίνεται τοποθέτηση του μετρητή σε συμφωνημένη θέση στο ακίνητο.


•    Γίνεται κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης. Ο νέος χρήστης φυσικού αερίου ζητά από εγκαταστάτη που έχει επιλέξει να καταθέσει τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης προς έγκριση στην εταιρία διανομής. Μετά την τοποθέτηση του μετρητή και την έγκριση της μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης, ο εγκαταστάτης μπορεί να ξεκινήσει τις σχετικές εργασίες από το μετρητή έως τα σημεία χρήσης και παράλληλα να εγκαταστήσει τις απαραίτητες συσκευές για τη χρήση του φυσικού αερίου. Η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης ολοκληρώνεται συνήθως σε διάστημα μιας έως τριών ημερών. Η εσωτερική εγκατάσταση περιλαμβάνει σωληνώσεις, βάνες, συσκευές χρήσης φυσικού αερίου, θυρίδες αερισμού, συνδέσεις, καπνοδόχο, φρεάτια, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας (π.χ. ανιχνευτής φυσικού αερίου κ.ά.).
•    Ελέγχεται η εσωτερική εγκατάσταση και γίνεται ενεργοποίηση της σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο φυσικού αερίου. Αφού κατασκευαστεί η εσωτερική εγκατάσταση, ο ιδιοκτήτης πρέπει να ζητήσει από την εταιρία διανομής να πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο, ώστε να διαπιστώσει την τήρησης της μελέτης και των προδιαγραφών των χρησιμοποιούμενων υλικών, αλλά και την αντοχή και στεγανότητα των σωληνώσεων - εξαρτημάτων φυσικού αερίου. Εφόσον όλα είναι εντάξει, ξεκινά άμεσα η παροχή φυσικού αερίου στο σπίτι.

Επιδότηση της εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης

Εκτός από την τα μηδενικά τέλη σύνδεσης, όποιος θελήσει να συνδεθεί για πρώτη φορά με το δίκτυο φυσικού αερίου μπορεί παράλληλα να εξασφαλίσει επιδότηση σε ότι αφορά στην εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης.
Από τις αρχές Απριλίου 2017 έχει τεθεί σε εφαρμογή από την Εταιρία Διανομής Αερίου Αττικής ΑΕ (ΕΔΑ Αττικής) ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης μέρους – έως 3.000 ευρώ ανάλογα με ισχύ του λέβητα για πολυκατοικία και έως 750 ευρώ για διαμέρισμα – του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με πετρέλαιο.
Για να τύχει της επιδότησης αυτής, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στην επιχείρηση, η οποία θα διαθέσει συνολικά 4,7 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος.
Υπογραμμίζεται πως το πρόγραμμα επιδότησης ισχύει μέχρι εξάντλησης του συνολικού αυτού ποσού και για αιτήσεις που θα υποβληθούν το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2017.
Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη ή και προμηθευτή εξοπλισμού για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης, μετά την παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φυσικού αερίου.  

www.worldenergynews.gr

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.