Μείωση 30%–60% στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης με τη χρήση συστήματος ηλιοθερμίας

Μείωση 30%–60% στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης με τη χρήση συστήματος ηλιοθερμίας
Σχετικά νέα τεχνολογία, εφαρμόζεται κυρίως σε μονοκατοικίες -  διπλοκατοικίες και σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια συστήματα θέρμανσης ή fan coils
Τον ήλιο, έστω κι αν αυτός έχει…δόντια, μπορεί να εκμεταλλευτεί η κάθε μονοκατοικία ή διπλοκατοικία προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέρμανση των εσωτερικών της χώρων χωρίς να χρειαστεί να γίνει κατανάλωση των συνηθισμένων ποσοτήτων πετρελαίου.
Εκείνο που χρειάζεται είναι μια μικρής κλίμακας επένδυση για την τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών που σε συνδυασμό με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης επιτυγχάνει μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 30 – 60% βελτιώνοντας παράλληλα τις θερμοκρασιακές συνθήκες εντός της οικίας κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.
Επιπλέον, το σύστημα υποβοήθησης της θέρμανσης με ηλιακούς συλλέκτες έχει τη δυνατότητα να παράγει ζεστό νερό χρήσης ακόμη και με την ελάχιστη ηλιοφάνεια.
Σημειώνεται πως πρόκειται για μία σχετικά νέα τεχνολογία, δεδομένου ότι πρωτοεμφανίσθηκε προ δεκαπενταετίας και σήμερα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγάλες και ταυτόχρονα η ηλιοφάνεια περιορισμένη.
Στη χώρα μας, ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι ο ήλιος εμφανίζεται τις περισσότερες ημέρες του Χειμώνα, η μέθοδος της ηλιοθερμίας δεν είναι ανάλογα διαδεδομένη.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως το συγκεκριμένο σύστημα διαφέρει από τον κλασικό ηλιακό θερμοσίφωνα, καθώς οι συλλέκτες τοποθετούνται στη κεραμοσκεπή ή την ταράτσα του ακινήτου και το δοχείο (μπόιλερ) στο λεβητοστάσιο.

Συμπληρωματική λειτουργία σε fan coils και ενδοδαπέδια θέρμανση

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως το ηλιοθερμικό σύστημα λειτουργεί συνεισφέροντας στη θέρμανση που παράγεται με τη χρήση άλλων καυσίμων και σε καμία περίπτωση δεν καταργεί την μέθοδο που ήδη υπάρχει για την αύξηση της θερμοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού.  
Μπορεί δε να συνδυαστεί με οποιαδήποτε συμβατική (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο) ή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (βιομάζα) και με οποιοδήποτε μέσο θέρμανσης.
Ωστόσο, είναι προτιμότερο και ιδανικότερο η χρήση του συστήματος ηλιακών συλλεκτών να συνδυαστεί με μέσα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών, όπως είναι τα fan coils ή η ενδοδαπέδια θέρμανση.
Και αυτό, διότι το νερό ως μέσο θέρμανσης κυκλοφορεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, τέτοιες που ακόμα και με ελάχιστη ηλιοφάνεια είναι εύκολο να επιτευχθούν.
Το ηλιοθερμικό σύστημα αποτελείται από τρία βασικά μέρη και συγκεκριμένα:
•    Από τους ηλιακούς συλλέκτες που τοποθετούνται στη στέγη
•    Από το δοχείο αποθήκευσης του ζεστού νερού που χρησιμοποιείται για τη  θέρμανση των χώρων του σπιτιού
•    Από το δοχείο που διοχετεύει στην κατοικία ζεστό νερό χρήσης
Τα δύο αυτά δοχεία μπορούν να είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, είναι όμως καλύτερα από οικονομικής και αισθητικής άποψης να τοποθετηθούν το ένα μέσα στο άλλο (σύστημα combi) για εξοικονόμηση χώρου, σωληνώσεων και αυτοματισμών.
Επιπλέον, τα δοχεία μπορούν τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε διαθέσιμο χώρο του ακινήτου (προτείνεται σε εσωτερικούς χώρους ώστε να περιορίζονται οι απώλειες θερμότητας του νερού), έτσι ώστε το μόνο εμφανές τμήμα του συστήματος να είναι οι ηλιακοί συλλέκτες που προσδίδουν εξάλλου ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα στη εξωτερική όψη της κατοικίας.
Επισημαίνεται πως το σύστημα συλλέγει ηλιακή ενέργεια ακόμη και τις συννεφιασμένες ημέρες, μετατρέποντας τα 2/3 της ελάχιστης ηλιακής ακτινοβολίας σε ωφέλιμη ενέργεια.
Σε ότι αφορά στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, θα πρέπει να αναφερθεί επίσης πως αυτό φροντίζει κατ’ αρχήν για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας της υπόλοιπη ενέργεια που έχει συλλέξει, ζεσταίνει το νερό θέρμανσης των χώρων της κατοικίας.
Σε περίπτωση που η ενέργεια δεν επαρκεί, το εν λόγω σύστημα παρακάμπτεται και η θέρμανση του χώρου γίνεται από τον καυστήρα πετρελαίου.

Επένδυση της τάξεως των 10 χιλιάδων ευρώ

Το κόστος εγκατάστασης ενός συστήματος ηλιακών συλλεκτών για την υποβοήθηση της θέρμανσης διαμορφώνεται ανάλογα με την επιφάνεια του χώρου που θέλουμε να θερμάνουμε.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, για να επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως του 50% θα πρέπει η επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών που θα τοποθετηθούν στη στέγη ή την ταράτσα της κατοικίας να αντιστοιχούν στο 20% της συνολικής επιφάνειας του προς θέρμανση χώρου.
Επιπλέον, ο συνολικός όγκος των δοχείων αποθήκευσης νερού θα πρέπει – υπολογιζόμενος σε λίτρα – να είναι σχεδόν δεκαπλάσιος των εσωτερικών χώρων του σπιτιού.
Δηλαδή για μια κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων, οι ηλιακοί συλλέκτες θα πρέπει να έχουν επιφάνεια περί τα 20 τ.μ. και τα δοχεία αποθήκευσης του νερού να έχουν συνολική χωρητικότητα 1.000 λίτρων, εκ των οποίων το 20% να προορίζεται για ζεστό νερό χρήσης (περίπου 200 λίτρα) και το 80% για το νερό θέρμανσης των χώρων (800 λίτρα).   
Η δε δαπάνη που απαιτείται για ένα σύστημα ηλιοθερμίας με επιφάνεια συλλεκτών 20 τ.μ. κυμαίνεται στις 10 χιλιάδες ευρώ με την εξοικονόμηση που επιφέρει να υπολογίζεται σε περίπου 1,5 τόνο πετρέλαιο θέρμανσης το χρόνο, ήτοι περί τα 1.350 ευρώ λιγότερα χρήματα με βάση τις σημερινές τιμές του καυσίμου.
Δηλαδή, για την απόσβεση της επένδυσης απαιτούνται με τα σημερινά δεδομένα λιγότερα από 8 χρόνια.  

www.worldenergynews.gr