Πρωτοποριακή υπηρεσία μειώνει έως 40% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις επιχειρήσεις - Η λειτουργία και τα οφέλη της

Πρωτοποριακή υπηρεσία μειώνει έως 40% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις επιχειρήσεις - Η λειτουργία και τα οφέλη της
Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να έχουν επιπτώσεις στην καθημερινή τους λειτουργία με τη χρήση της υπηρεσίας Energy Management του ΟΤΕ
Ανέκαθεν, αλλά ιδίως στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, ο περιορισμός των δαπανών αποτελεί το «κλειδί» για τη βιωσιμότητα και εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Με δεδομένο δε πως ένα σημαντικό μέρος των λειτουργικών εξόδων μιας εταιρίας αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια που αυτή καταναλώνει, είναι πασιφανές πως η υπόθεση της εξοικονόμησης είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχείρησης.
Ο έλεγχος της κατανάλωσης ρεύματος και η οργάνωση της καθημερινής λειτουργίας της εταιρίας με τρόπο που να χρησιμοποιεί μόνο εκείνη την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται, μπορεί να επιτευχθεί στις μέρες μας με σχετικά εύκολο τρόπο.
Μία από αυτές τις λύσεις που οδηγούν σε σοβαρή εξοικονόμησης ενέργειας, γλυτώνοντας χρήματα που μπορούν να διατεθούν για άλλες σημαντικές ανάγκες της επιχείρησης, προσφέρει ο όμιλος ΟΤΕ – Cosmote μέσω της πρωτοποριακής υπηρεσίας Energy Management.  
Η συγκεκριμένη υπηρεσίας, την οποία έχει αναπτύξει ο τηλεπικοινωνιακός όμιλος σε συνεργασία με την εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης Assetcom, αποτελεί ένα σύστημα παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο που παράλληλα δίνει τη δυνατότητα ακόμα και απομακρυσμένης παρέμβασης εφόσον αυτό απαιτείται.
Τα οφέλη από τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας είναι άμεσα και ορατά για κάθε μέγεθος και είδος επιχείρησης, ενώ ασφαλώς μεγιστοποιούνται σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας, του λιανεμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού που κατά κανόνα έχουν μεγάλες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Χρήση «έξυπνων» συστημάτων

Η υπηρεσία Energy Management χρησιμοποιεί τη συνδυαστική λειτουργία «έξυπνων» μετρητών, διακοπτών και αισθητήρων που μαζί με το κατάλληλο λογισμικό καταγράφει τη συνολική και επιμέρους (ανά συσκευή ή ανά ομάδα εργασίας) κατανάλωση ρεύματος σε μια επιχείρηση – χρήστη.
Με τον τρόπο αυτό η εταιρία γνωρίζει επ’ ακριβώς σε ποιες καθημερινές της λειτουργίες γίνεται η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, έτσι ώστε να μπορεί στη συνέχεια να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης ρεύματος σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης σπατάλης.
Αξίζει δε να σημειωθεί πως η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης και ορθής αξιοποίησης της υπηρεσίας Energy Management είναι δυνατόν να αγγίξει ακόμη και το 40% σε σχέση με την κατανάλωση που κάνει η ίδια επιχείρηση χωρίς τη εν λόγω εφαρμογή.Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως σύμφωνα με σχετικές μελέτες, η απόσβεση της επένδυσης για την εγκατάσταση και λειτουργία της ειδικής αυτής υπηρεσίας του ομίλου ΟΤΕ – Cosmote γίνεται σε διάστημα από έξι έως και 18 μήνες.
Σύμφωνα με τον κ. Σπύρο Τιμοθεάτο, Business Development Senior Manager του ομίλου ΟΤΕ, «με τις πρωτοποριακές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που έχουμε σχεδιάσει για τους εταιρικούς μας πελάτες, προσφέρουμε στις επιχειρήσεις εφόδια για την επιτυχή τους μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή.  Είμαστε δίπλα τους, συνεργάτης επιλογής, σε αυτόν τον μετασχηματισμό, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων δρόμων για την ανάπτυξή τους».

Καταγραφή και έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας

Με τη βοήθεια του ειδικού εξοπλισμού της υπηρεσίας Energy Management που θα εγκατασταθεί στους χώρους της επιχείρησης, αυτή εξασφαλίζει αυτόματα μια σειρά από δυνατότητες, κοινή συνισταμένη και βασικός στόχος των οποίων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της καθημερινής της λειτουργίας.  
Πιο συγκεκριμένα, οι δυνατότητες αυτές αφορούν:
•    Στη μέτρηση και καταγραφή της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ή ακόμη και στην κατανάλωση που κάνουν μεμονωμένες συσκευές
•    Στην αποθήκευση των δεδομένων της μέτρησης σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, αλλά και στη σύγκριση των καταναλώσεων ρεύματος ανά θέση εργασίας, όροφο, χρονική περίοδο, συσκευή κ.λπ.
•    Στην απομακρυσμένη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συσκευών με τη χρήση smartphone ή tablet.


•    Στο χρονοπρογραμματισμό λειτουργίας καταναλώσεων και ηλεκτρικών συσκευών ή ομάδας συσκευών ανά χώρο ή είδος.
•    Στον ορισμό ανώτατου ορίου κατανάλωσης και στον έλεγχο των επιθυμητών συνθηκών θερμοκρασίας κάθε στιγμή σε κάθε χώρο.
Επιπλέον, ο χρήστης της υπηρεσίας Energy Management μπορεί να έχει ενημέρωση ανά πάσα στιγμή για την κατανάλωση ενέργειας, χάρη στη δυνατότητα πρόσβασης που αποκτά στην υπηρεσία μέσω web και μέσω εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα.
Εκτός από την κατανάλωση, μπορεί να έχει οποτεδήποτε το επιθυμεί αναφορές ιστορικών δεδομένων με γραφήματα (συνολικά και ανά κατανάλωση ή συσκευή), καθώς και αναφορά του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος / ενεργειακής εξοικονόμησης και σύγκριση με το τιμολογούμενο ποσό από τον πάροχο ρεύματος.
Επίσης, ο χρήστης της υπηρεσίας θα λαμβάνει SMS alerts για προκαθορισμένα γεγονότα (όπως π.χ. για την υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης), θα έχει τη δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων κατανάλωσης προηγούμενων μηνών, ενώ θα γίνει αποδέκτης συμβουλών ενεργειακής εξοικονόμησης και βέλτιστης χρήσης της υπηρεσίας μέσα από ειδικό portal.

Πλεονεκτήματα

Χάρη στην υπηρεσία διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας που προσφέρει ο ΟΤΕ - Cosmote, η κάθε εταιρία που κάνει χρήση της εξασφαλίζει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:   
•    Άμεση πληροφόρηση ενεργειακής κατανάλωσης. Πληροφόρηση σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση της επιχείρησης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και από οπουδήποτε.
•    Εντοπισμός πηγών ενεργειακής σπατάλης. Αναγνώριση των πραγματικών πηγών ενεργειακής σπατάλης με παράλληλη δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων.
•    Μείωση των λειτουργικών δαπανών. Η μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης σημαίνει αυτόματα τη μείωση του λειτουργικού της κόστους.


•    Μικρό αρχικό κόστος επένδυσης. Χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης για την εγκατάσταση των υποδομών μέτρησης.
•    Εύκολη εγκατάσταση. Δεν απαιτούνται ειδικές καλωδιώσεις και επεμβάσεις στα κτίρια της εταιρίας – χρήστη της υπηρεσίας.
•    Εύκολη παραμετροποίηση – διαχείριση. Η υπηρεσία διαθέτει ένα έξυπνο, φιλικό και εύκολο στη χρήση του λογισμικό.
•    Δυνατότητα απεριόριστης επέκτασης. Τα σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί αρχικά σε τμήμα ενός κτιρίου της επιχείρησης και στη συνέχεια σε ολόκληρο το κτίριο ή και σε άλλα κτίρια σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.
•    Ανάδειξη του «πράσινου» προφίλ της επιχείρησης. Η χρήση αυτού του είδους των υπηρεσιών αποτελεί δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για μια επιχείρηση και προωθεί την κοινωνική υπευθυνότητα.
Επισημαίνεται πως ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης γίνεται προσαρμογή της υπηρεσίας, έτσι ώστε αυτή να καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαιτερότητες της εταιρίας σε σχέση με τις ενεργειακές της καταναλώσεις.
Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών OTE - Cosmote στο τηλέφωνο 13818 προκειμένου να συζητήσουν τις επιμέρους ανάγκες της επιχείρησής τους και να επιλέξουν εκείνα τα συστήματα που θα τους εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.   

Σίγουρο οικονομικό όφελος

Σε σχέση με το κόστος της υπηρεσίας Energy Management, σημειώνεται πως αυτό εξαρτάται από το σύνολο των συσκευών και μηχανημάτων που επιθυμεί να ελέγχει ο χρήστης.
Επιπλέον, επειδή η υπηρεσία αποτελεί επί της ουσίας ένα διαφορετικό «ειδικό έργο» κάθε φορά, το οποίο μάλιστα προκύπτει μετά από site survey στο χώρο της επιχείρησης που επιθυμεί να το αποκτήσει, δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές της κόστος αφού υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από εταιρία σε εταιρία.
Πάντως, εκείνο που θα πρέπει να αναφερθεί πως το μεσομακροπρόθεσμο όφελος που θα προκύψει από την εγκατάσταση και λειτουργία της υπηρεσίας θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το όποιο κόστος της.
Εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η απόσβεση της συγκεκριμένης επένδυσης γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το ενάμισι έτος.  
Οπότε, ανεξαρτήτως κόστους, το τελικό αποτέλεσμα από την αξιοποίηση της υπηρεσίας Energy Management του ομίλου ΟΤΕ - Cosmote θα είναι θετικό για τον χρήστη λόγω της σημαντικής μείωσης της δαπάνης που καταβάλει σήμερα για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

www.worldenergynews.gr