ΑναζήτησηCommodities are powered by Investing.com

19/06/2017 16:58

ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός χωματουργικών εργασιών για Γ.Μ 150kW σε Μαγαλόπολη - Σπάρτη - Μολάοι

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 130.950 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 13 Ιουλίου.
Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη  χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο, που αφορά σε «Χωματουργικές  Εργασίες & Εκσκαφές στη Γ.Μ. 150kV Μεγαλόπολη–Σπάρτη Ι: τμήμα Τ.Α.Π. Σπάρτη ΙΙ–Σπάρτη Ι και στη Γ.Μ. 150kV Σπάρτη Ι–Μολάοι: τμήμα Σπάρτη Ι-Μολάοι, Σπάρτη Ι–Τ.Α.Π. Σκάλα» προκηρύσσει ο ΑΔΜΗΕ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 130.950 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο 107 των κεντρικών γραφείων του ΑΔΜΗΕ επί της οδού  Δυρραχίου  89 & Κηφισού την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή του ΑΔΜΗΕ, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν.
Αρμόδιες Υπηρεσίες για το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών και Μεταφορών για τα οικονομικά–εμπορικά–διαδικαστικά θέματα (Π. Νίκα τηλ.: 210-5192329, fax: 210-5192648) και η Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς για τα τεχνικής φύσεως θέματα (Αν. Πατσιαντάς τηλ: 210-5192430 & Γ. Μπαλής τηλ: 210-5192433).
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
- Στην Επιτροπή Αποσφράγισης προσφορών πριν από την καθοριζόμενη προθεσμία αποσφράγισης των προσφορών.
- Στο πρωτόκολλο της παραπάνω αρμόδιας για τη Διαδικασία Υπηρεσίας πριν από την καθοριζόμενη προθεσμία αποσφράγισης των προσφορών.
- Ταχυδρομικά μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων στο πρωτόκολλο της παραπάνω αρμόδιας για τη Διαδικασία Υπηρεσίας με  ευθύνη του προσφέροντος σε σχέση με το περιεχόμενο και το χρόνο άφιξης.
Δείτε ολόκληρη την Διακήρυξη του διαγωνισμού στην σελίδα: http://www.admie.gr/diakiryxeis/diakiryxi/article/2874/

www.worldenergynews.gr

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.