ΕΙΑ: Σε επίπεδα ρεκόρ θα φθάσει η παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ το 2018

ΕΙΑ: Σε επίπεδα ρεκόρ θα φθάσει η παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ το 2018

Η EIA προέβλεψε επίσης ότι η κατανάλωση αερίου στις ΗΠΑ θα φθάσει σε υψηλό όλων των εποχών στα 80,58 bcfd το 2018 από 74,27 bcfd το 2017

Η παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ θα φθάσει σε συνολικό ύψος 82,67 δισ. κυβικών μέτρων ημερησίως (bcfd) το 2018 από 74,77 π.μ. το 2017, σύμφωνα με τη Βραχυπρόθεσμη Ενεργειακή Πρόβλεψη (STEO) της ΕΙΑ (Energy Information Administration) την Τετάρτη  10/10/2018.
Η εκτίμηση του Οκτωβρίου για το 2018 ήταν υψηλότερη από την πρόβλεψη των 80.96-bcfd της  EIA τον Σεπτέμβριο και θα ξεπερνούσε εύκολα το τρέχον ετήσιο ρεκόρ των 74,15 bcfd που παράχθηκε κατά μέσο όρο το 2015.
Η EIA προέβλεψε επίσης ότι η κατανάλωση αερίου στις ΗΠΑ θα φθάσει σε υψηλό όλων των εποχών στα 80,58 bcfd το 2018 από 74,27 bcfd το 2017.
Η πρόβλεψη της ζήτησης για το 2018 στην έκθεση STEO του Οκτωβρίου ήταν πάνω από την πρόβλεψη των 79,81-bcfd για το έτος στην έκθεση του Σεπτεμβρίου και θα υπερέβαινε το σημερινό ετήσιο ρεκόρ των 75,10 bcfd που καταναλώθηκε κατά μέσο όρο το 2016.

www.worldenergynews.gr


Eleni Α