Αίτηση για την κατασκευή και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στη Λεμεσό

Αίτηση για την κατασκευή και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στη Λεμεσό

Ο σταθμός θα παρέχει ηλεκτρική ισχύ έως 230 ΜW

Αμέσως μετά την προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για την υποδομή υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή Βασιλικού, η Περιβαλλοντική Αρχή αναμένεται να εξετάσει τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) της εταιρείας Lysarea Energia Ltd, που προτείνει την κατασκευή και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού σταθμού τεχνολογίας Συνδυασμένου Κύκλου (CCPP) στην κοινότητα Μονή της επαρχίας Λεμεσού.

Ο σταθμός θα παρέχει ηλεκτρική ισχύ έως 230 ΜW. Διευθυντής της εταιρείας παρουσιάζεται ο Ευθύβουλος Παρασκευαϊδης και διευθυντής/ γραμματέας ο Ανδρέας Γιάννακας.

Η εταιρεία Topomaster Ltd που ετοίμασε τη ΜΕΕΠ για τις επιπτώσεις από την προγραμματιζόμενη κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου Σταθμού, αναφέρει ότι ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός θα παρέχει ηλεκτρισμό στην τοπική αγορά, διαμέσου του δικτύου της ΑΗΚ, σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο».

Αρχικά, ο σταθμός θα λειτουργεί με πετρέλαιο Fuel Oil No 2. Όταν το φυσικό αέριο θα είναι διαθέσιμο από την προτεινόμενη εγκατάσταση της ΔΕΦΑ στην περιοχή Βασιλικού, με την οποία θα υπάρχει διασύνδεση με αγωγό, τότε ο σταθμός θα λειτουργεί με φυσικό αέριο, ενώ το Fuel Oil No 2 θα χρησιμοποιείται ως εφεδρικό καύσιμο σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Με βάση το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα τα έργα κατασκευής του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού θα ξεκινήσουν εντός του 2019, μετά και τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων. Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι 26 μήνες και θα τεθεί σε λειτουργία εντός του 2021. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη εγκαταστάσεων για την εισαγωγή, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου στην περιοχή του Βασιλικού αναμένεται με βάση τους σχεδιασμούς να έχει ολοκληρωθεί ώς τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Το προτεινόμενο έργο θα χωροθετηθεί στο Τεμάχιο 90 του Φύλου/Σχεδίου 55/41 στο ανατολικό τμήμα του Τοπικού Σχεδίου Λεμεσού, και εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μονής σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την περιοχή Βασιλικού και το σχετικό προτεινόμενο ενεργειακό κέντρο.

Δεδομένου ότι τα τεμάχια, στα οποία θα κατασκευαστεί το έργο, βρίσκονται εντός πολεοδομικών ζωνών Γα6 και Δα3, όπου δεν επιτρέπεται μεταξύ άλλων η βιομηχανική ανάπτυξη, το έργο υποβλήθηκε στην Πολεοδομική Αρχή για τη λήψη Άδειας κατά Παρέκκλιση.

 

www.worldenergynews.gr